Virtuální realita pro malé pacienty i pro zdravotníky

Virtuální realita pro malé pacienty i pro zdravotníky

Společnost CIE consulting přišla s konkrétní myšlenkou, jak využít moderní technologii virtuální reality pro trénink zdravotníků.  Tento projektový záměr, konkrétně Trénink integrovaného záchranného systému ve virtuální realitě, podala společnost CIE consulting do 2. kola veřejné soutěže Country for the Future, vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu, a umístila se mezi čtyři nejlepší projekty z celé České republiky.

„Celý nápad vznikl na základě realizovaných projektů pro výrobní podniky, kdy společnost CIE consulting využívá technologii virtuální reality pro zaškolování pracovníků ve výrobě a trénink Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ říká jednatel společnosti Ing. Marek Bárdy, Ph.D. Jeho slova doplňuje ředitel divize virtuální reality Ing. Konstantin Novikov, MBA: „Trénink ve virtuální realitě je vhodnou alternativou, kdy vývojáři z CIE consulting dokáží připravit věrohodné tréninkové situace, které je možné nacvičovat v prostorách ordinací, či kanceláří.

V novém cowork centru BIC Port společnost CIE consulting představila projekt spojený s virtuální realitou řediteli Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václavu Šimánkovi, Ph.D., který říká: „Mladí odborníci CIE consulting nám představili program pro zábavu a vzdělávání dětí, který bychom mohli aplikovat u dlouhodobě hospitalizovaných dětských pacientů na dětské hematoonkologii. Se svými kolegy jsme si vyzkoušeli, co by dětští pacienti virtuálně prožívali a byli jsme nadšeni pestrostí a zábavností celého programu.“

Dalším projektem, který byl zástupcům FN Plzeň představen, byl virtuální trénink složek integrovaného záchranného systému a jejich vzájemné spolupráce. Jednatel CIE consulting Marek Bárdy doplňuje: „Právě lékaři a ostatní zdravotníci jsou vystaveni velkému nátlaku v případě neočekávaných situací. Trénink ve virtuální realitě je vhodnou alternativou, kdy se mohou provádět nácviky situací z traumatologických plánů, např. hromadné postižení osob. Účastníci tréninku budou muset včas a správně ošetřit zraněné a kooperovat s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Technologie je jednoduše přenositelná.“

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek dodává: „Vývoj v celé společnosti jde velmi rychle dopředu a jsem přesvědčen, že virtuální realita bude v budoucnosti více součástí mnoha odvětví, včetně zdravotnictví.  Lidský faktor je nenahraditelný, ale tyto nové trendy budou napomáhat neustálému zdokonalování zdravotní péče o naše pacienty.“

 

Na fotografii zleva: ředitel divize virtuální reality CIE consulting Konstantin Novikov, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, jednatel CIE consulting Marek Bárdy a jednatel BIC Plzeň Jiří Boudník.

 

Vizualizace virtuální reality