Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webu

 

Webové stránky Fakultní nemocnice Plzeň jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňují požadavky dle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.fnplzen.cz.

Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).
Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu.

Níže uvedený obsah je přístupný s komplikacemi:

  • Mobilní zobrazení - hlavní menu je formou rozbalovacího seznamu. Uživatel nezíská informaci o struktuře menu a musí procházet všechny položky. Technické řešení menu neumožňuje přidat informaci o struktuře. Zněma na jiný typ menu by přinesla jiné technické komplikace, a proto bylo menu ponecháno v tomto tvaru.

  • Výsledky vyhledávání nejsou uvozeny nadpisem. Vyhledávání je realizováno komponentou, která zobrazuje výsledky vyhledávání Google. Ty jsou generovány mimo server www.fnplzen.cz, proto nelze do výsledků vyhledávání doplnit nadpis.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.9.2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje na správce webu

Případné náměty, postřehy či informace o problémech při zobrazovaní těchto webových stránek můžete zaslat na adresu fnplzen@fnplzen.cz

Ostatní sdělení

V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL+ a CTRL-.

Česky