UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

 

Z důvodu doručení podvodné sms zprávy, falešně odeslané z FN Plzeň, žádáme veřejnost o následující postup:

 

V případě, že obdržíte sms zprávu o zrušení Vašeho nástupu k hospitalizaci či k jinému výkonu ve FN Plzeň, kontaktujte obratem konkrétní pracoviště, jehož jste pacientem, https://www.fnplzen.cz/zdravotnicka-pracoviste, k potvrzení či vyvrácení zaslané informace. Průvodním znakem těchto falešných zpráv mohou být pravopisné chyby, neobvyklý slovosled či nestandardní číslo odesílatele.

 

Děkujeme! Vaše FN Plzeň

 

fnplzen@fnplzen.cz