ZAJÍMALO VÁS – POTŘEBNOST OČKOVÁNÍ

ZAJÍMALO VÁS – POTŘEBNOST OČKOVÁNÍ

Tématem on-line rozhovoru deníku.cz byla Potřebnost očkování. Vedoucí lékařka Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny MUDr. Alena Koubová odpovídala na dotazy čtenářů.

DOTAZ: Dobrý den, je pravda, že očkování může u dětí způsobit autismus? Setkala jste se s tím někdy? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: V roce 1998 byla v odborném britském časopise Lancet publikována studie Andrewa Wakefielda, ve které autor uváděl možnou souvislost mezi aplikací MMP vakcíny (očkovací látka proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím) a rozvojem poruch autistického spektra. Tato studie vyvolala obrovský ohlas v odborných kruzích i mezi laiky. V následující 3 letech byla prošetřována britskou lékařskou komorou a byly prováděny další důkladné nezávislé studie, po kterých byla Wakefieldova studie označena za podvrh, autorovi byla odejmuta lékařská licence a byl vyloučen z registru lékařů. Příčinná souvislost mezi očkováním a autismem nebyla prokázána, dosud však u některých rodičů panuje nejistota a strach z očkování.

DOTAZ: Ráda bych se zeptala na Váš názor ohledně současného trendu, neočkování dětí. Jaké může mít následky nenaočkovanost dítěte pro jeho okolí?

ODPOVĚĎ: Pokud se rodiče rozhodnou své dítě neočkovat, je samotné dítě ohroženo řadou závažných infekčních nemocí. Pokud bude tento trend pokračovat a bude stoupat počet neočkovaných dětí, dojde i k poklesu tzv. kolektivní imunity a důsledkem bude, že se u nás začnou objevovat epidemie infekčních nemocí jako např. spalničky, černý kašel a další.

DOTAZ: Vzhledem k dnešní době bych se chtěla zeptat na očkování proti COVID19? Existuje již něco?

ODPOVĚĎ: Výzkum vakcíny proti Covid 19 byl zahájen prakticky okamžitě od začátku pandemie, vývoj probíhá velice nadějně a několik kandidátních vakcín je již v poslední fázi testování. Je velice obtížné vyrobit obrovské množství vakcín v krátkém časovém intervalu a zajistit jejich dostupnost pro celý svět. Náš stát plánuje nakoupit vakcíny proti Covid 19, očkování by ale nemělo být povinné. Zatím nemám bližší informace, zda bude vakcína dostupná již koncem letošního roku.

DOTAZ: Jaký smysl má přijít se naočkovat proti chřipce?

ODPOVĚĎ: Chřipka je závažné respirační onemocnění, vyskytuje se sezónně od prosince až do března dalšího roku, často v menších či větších epidemiích. U nás je toto onemocnění stále řadou lidí bagatelizováno nebo zaměňováno s jinými respiračními virózami. Onemocněním chřipkou a následnými komplikacemi jsou ohroženi hlavně lidé vyššího věku, pacienti s celou řadou chronických onemocnění-např. srdce, plic, ledvin, cukrovkou, poruchou imunity, malé děti a těhotné ženy. Proto bych očkování doporučila u osob těchto "rizikových skupin", zdravotníkům, lidem pracujícím v profesích nezbytných pro chod státu a samozřejmě všem, kteří nechtějí chřipkou onemocnět.

Více na: https://plzensky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-ptejte-se-lekarky-fn-plzen-na-potrebnost-ockovani-20201005.html