SRDCE PRO SESTRY

SRDCE PRO SESTRY

Sestřičky FN Plzeň dostaly neobvyklé poděkování. Srdce z bílého mramoru. Emeritní hlavní sestra FN Plzeň Mgr. Nina Müllerová vysvětluje: „Na jaře letošního roku vyrobila společnost ICE Factory všem našim zdravotníkům Bílé srdce z ledu jako poděkování za skvělou práci a vytrvalost v první pandemické vlně. Bílé srdce je symbolem ošetřovatelství, které právě letos slaví významné výročí, 200 let od narození zakladatelky ošetřovatelství Florance Nightingalové. Díky květnovým slunečním paprskům ledové srdce brzy roztálo a mne stále provázela myšlenka nějakého symbolupřipomínajícího rok sester, jehož odkaz by byl mezi námi nastálo.“

 

Přání je otcem myšlenky a krásné srdce z bílého mramoru zdobí fakultní nemocnici v prostoru Onkologické a radioterapeutické kliniky. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Toto místo je novodobý chrám, který nabíjí energií. Lidé sem přichází s pokorou, někdo zde hledá útěchu, jiný se pomodlí, někomu toto prostředí pomáhá od strachu. Ač je v naší nemocnici někdy hodně bolesti, tak je zde i naděje. Toto srdce ukazuje sílu, sílu člověka a společně s dalším uměleckým dílem, zdejším andělem, přitahují více energie, která napomáhá k uzdravení. Dnešní doba nabízí mnoho nových postupů léčby, včetně nejmodernějších technologií, ale lidskost se nedá koupit. Ta musí být přímo v nás a naše sestřičky ji opravdu mají.“

 

Srdce bylo předáno za přítomnosti poslankyně Parlamentu České republiky doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., která říká: „Celý rok jsme plánovali, jak si ten rok společně užijeme, jaké budeme dělat v rámci Nursing Now aktivity a příroda nás překvapila, vlastně zastavila. Chtěli jsme oslavami ukázat, jak si sester vážíme, že ta jejich práce je pro celou společnost důležitá, bohužel virus přišel a změnil nám životy. Když jsem viděla ledové srdce, říkala jsem si, že si musíme tento výjimečný rok 2020 něčím připomenout. A nyní zde máme srdce mramorové, napořád, a já jsem velmi ráda, že jsem se  mohla tohoto unikátního projektu,  Srdce jako symbol ošetřovatelství a vzdělanosti, účastnit. Doufám, že ve Fakultní nemocnici Plzeň bude vždy dostatek sester a že jich hodně přijde k tomuto místu a uvědomí si, jak nádherné povolání si vybraly a jak je dobře, že máme tak kvalitní a skvělé sestry se srdcem na pravém místě.“

 

Tento symbol našel své místo na Onkologické a radioterapeutické klinice, jejíž pacientkou byla, ve chvíli slavnostního okamžiku, i jedna ze sestřiček FN Plzeň. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D. nám se smutkem v hlase sděluje „Bohužel, sestřička Gabriela, která v naší nemocnici pracovala řadu let, podlehla těžkému onemocnění ve  věku 49 let. Symbol bílého  srdce tu bude navždy, i pro naši zesnulou sestřičku Gábinku. Věříme, že až nastoupí další generace sester a přijdou k tomuto srdci, pochopí, že symbol je nadčasový a že jeho odkaz je stále aktuální. Každá ošetřovatelská péče musí být prováděna s láskou – s láskou k oboru a s láskou k lidem.“

 

 

Srdce z bílého mramoru.Autorem díla je MgA. Petr Šťastný, Dis.

 

 

Odhalení Srdce z bílého mramoru zleva: Vrchní sestra Onkologické a radioterapeutické kliniky Simona Šípová, emeritní hlavní  sestra Nina Müllerová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a poslankyně Parlamentu České republiky Ilona Mauritzová. 

Srdce z bílého mramoru společně s Andělem.

Poslankyně Parlamentu České republiky Ilona Mauritzová.

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

 

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová.

 

Emeritní hlavní sestra Nina Müllerová.