Nový režim vstupu do FN Plzeň

Nový režim vstupu do FN Plzeň

 

 

Z důvodu zabránění šíření onemocnění COVID – 19 zavedla fakultní nemocnice nový časový režim vstupů do jednotlivých budov v obou areálech FN Plzeň. Příchozí osoby budou tříděny na základě potíží a měření teploty.

Prosíme veřejnost, aby dodržovala všechna stanovená pravidla v prostorech nemocnice, jen tak dokážeme tuto pandemii zvládnout.

Vchody a jejich provoz:

AREÁL FN LOCHOTÍN

Vchod C: otevřen nonstop

Vchod F: otevřen nonstop

Onkologická a radioterapeutická klinika (vchod L): otevřen PO – PÁ 6:00 - 17:00 hod., po této hodině vstup umožněn na zazvonění

                                                                                     otevřen SO – NE 8:00 - 16:00 hod.

Doprovod pacienta nemá vstup do pavilonu povolen.

 

Gynekologicko – porodnická klinika (vchod P) - uzavřen; triáž ke vstupu do vchodu P prováděna na ambulanci GPK, vchod R.

Gynekologicko – porodnická klinika(vchod R): vstup umožněn na zazvonění

Neonatologické oddělení (vchod N): otevřen PO – PÁ 7:30 - 14:30 hod.

Nukleární medicína (vchod K): otevřen PO – PÁ 6:30 – 15:00 hod.

Doprovod pacienta nezůstává v čekárně.

 

Uzavřené vchody: A, B, D, E, I, 

 

AREÁL FN BORY

Pavilon 6 (Kožní ambulance): trvale uzamčen – vstup pouze objednaní pacienti

Pavilon 7 (Plicní pavilon): otevřen PO – PÁ 6:00 - 15:00 hod.

Pavilon 10 (II. interní klinika): otevřen PO – PÁ 6:00 - 16:00 hod.

Pavilon 22: otevřen nonstop

Pavilon 54 (Interní pavilon): otevřen nonstop

Pavilon 59 (Chirurgický pavilon): vstup po zazvonění

Pavilon 61 (Pobytová sociální péče 1, praktický lékař pro děti a dorost):  otevřen PO – NE 6:00 - 15:00 hod.

Uzavřené pavilony: 3, 21

 

 

Vstup pro pěší u pav. 22: uzavřen

Vstup pro pěší u pav. 9: uzavřen