DÁRCOVSTVÍ REKONVALESCENTNÍ PLAZMY PO PRODĚLANÉ INFEKCI SARS-CoV-19

DÁRCOVSTVÍ REKONVALESCENTNÍ PLAZMY PO PRODĚLANÉ INFEKCI SARS-CoV-19

 

Transfuzní oddělení FN Plzeň od pondělí 26. 10. 2020 začíná odebírat rekonvalescentní plazmu od dobrovolných dárců, kteří prodělali onemocnění Covid 19. Systém odběru je dvoufázový. Nejprve dojde k odběru pouze vzorku krve na zjištění přítomnosti specifických protilátek, až poté bude dárce vyzván k samotnému darování plazmy, tzn. Tento odběr proběhne jiný den.

 

 

CHCETE POMOCI? Pro více informací o darování rekonvalescentní plazmy, čtěte prosím pozorně: https://to.fnplzen.cz/sites//users/to/COVID%20plazma1.pdf