1. MÍSTO ZA FINANČNÍ ZDRAVÍ

1. MÍSTO ZA FINANČNÍ ZDRAVÍ

 

V rámci fakultních nemocnic získala FN Plzeň 1. místo v kategorii finanční zdraví nemocnic ČR 2020. V rámci hodnocení finančního zdraví všech nemocnic v ČR bylo posuzováno 99 nemocnic a zde se FN Plzeň umístila na 4. místě. Finanční zdraví je posuzováno podle dostatku prostředků na úhradu svých závazků, hrazení svých závazků v přiměřeném čase, nepředluženost, financování dlouhodobého majetku z dlouhodobých zdrojů, investování do svého majetku a adekvátní odměňování svého personálu. Těchto parametrů nemocnice dosahují bez ohledu na svou právní formu, což podstatně zjednodušuje jejich hodnocení. Celostátní průzkum každoročně pořádá neziskové organizace HealthCare Institute.

Více informací o průzkumu a výsledcích najdete na http://www.hc-institute.org/cz/projekty/nemocnice-ceske-republiky/celostatni-projekt-nemocnice-cr-2020.html