FN PLZEŇ MÁ ZA SEBOU NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MOVEMBER!

FN PLZEŇ MÁ ZA SEBOU NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MOVEMBER!

 V letošním roce došlo v důsledku coronavirové pandemie k zatížení celého zdravotnického systému. FN Plzeň proto s napětím očekávala, jak se veřejnost zachová k tradiční akci- prevence karcinomu prostaty, známá pod názvem Movember. „Průběh akce nás velice příjemně překvapil. Přesto, že letos trval Movember pouhých 15 dní, dostavilo se na vyšetření „Indexu zdravé prostaty“ 208 mužů, což je vůbec nejvyšší počet osob v celé historii Movemberu ve FN Plzeň“, upozorňuje primář oddělení imunochemické diagnostiky prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.

Na základě výsledků bylo nutné u přibližně jedné čtvrtiny osob provézt podrobnější laboratorní vyšetření a u 3 osob je nutné další sledování na urologické klinice.Jsme rádi, že i v této složité době, ve které se nacházíme, lidé nezapomínají na prevenci a věří naší nemocnici“, dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek Ph. D.

 

Do Movemberu se zapojilo mnoho zaměstnanců FN Plzeň, včetně členů managementu.

 

ekonomický náměstek Viktor Wendler

 

 

 

náměstek pro investice a centrální nákup Libor Svoboda

 

 

vedoucí oddělení veřejných zakázek Matěj Novák