PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY

Do bezplatného testování široké veřejnosti  antigenními testy je zapojena i FN Plzeň. Občané, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, mohou požádat o provedení antigenního testu na Covid-19.

Zájemce o testování se objedná online na webových stránkách Fakultní nemocnice Plzeň.  Vyšetření se provádí  na odběrovém místě ve FN Plzeň-Bory (bývalá vojenská nemocnice) na základě předložení průkazu pojištěnce. Po absolvování testu antigenu viru SARS CoV-2 občan dostane informaci o výsledku formou vytištěné zprávy přímo na odběrovém místě. V případě pozitivního výsledku antigenu u klienta BEZ příznaků onemocnění COVID-19, mu bude neprodleně  proveden další odběr,  PCR test. Informaci o výsledku PCR testu dostane klient standardně prostřednictvím SMS do 48 hodin.

Pravidla pro Antigenní testování:

 • Od soboty 20. 2. je nutné respektovat nový objednávkový rozpis!
 • Nebudeme provádět Ag test, pokud je klient objednaný v jiné indikační skupině nebo není objednaný na své jméno!!!
 • V žádném případě nebudeme provádět Ag test neobjednaným klientům
 • Odběry pro veřejnost na vyšetření Covid-19 se provádějí výhradně po předchozím objednání přes online formulář – ZDE na konkrétní termín.
 • Po provedení a vyhodnocení testu antigenu viru SARS CoV-2 dostane testovaný písemnou informaci o výsledku odběru.
 • V případě pozitivního výsledku antigenu viru SARS CoV-2 u klienta BEZ příznaků onemocnění COVID-19, mu bude neprodleně proveden další odběr, tzv. PCR test. Informaci o výsledku PCR testu dostane klient standardně prostřednictvím SMS zprávy ve lhůtě do 48 hodin
 • U klienta, který má příznaky onemocnění COVID-19 a je pozitivně testován Ag testem, se již neprovádí následně PCR test. U tohoto pacienta další trasování provádí automaticky Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
 • Vyšetření Antigenními testy každého zájemce je možné  bezplatně nejvýše jedenkrát za 3 dny (v posledních 3 dnech nesmí být proveden PCR nebo antigenní test hrazený z veřejného zdravotního pojištění a od případného prvního pozitivního výsledku PCR testu musí uplynout více než 90 dní).
 • V případě potřeby kratšího časového intervalu, než umožňuje aktuálně nařízení Vlády ČR, může zájemce uhradit bezhotovostně částku 351 Kč na Odběrovém místě (pokud je objednaný) a Ag test mu bude následně proveden. Doporučujeme využít objednávkový systém pro Samoplátce řidiči, pendleři české národnosti – ZDE na konkrétní termín.
 • Antigenní testování je určeno pouze pro občany s veřejným zdravotním pojištěním platným na území ČR. Antigenní testy pro samoplátce s cizí státní příslušností je možné provést za bezhotovostní platbu 351 Kč na Odběrovém místě – pouze pro objednané v objednávkovém systému Samoplátce - cizí státní příslušníci – ZDE na konkrétní termín.
 • Certifikát k výsledku Ag testu nevystavujeme. Na vyžádání vydáme pouze Potvrzení o výsledku Ag testu na průkaz antigenu SARS-CoV- k doložení při překročení hranic České republiky – pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery).
 • Upozorňujeme, že preventivní Antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění Covid-19) nebo pro osoby v nařízené karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví e-žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo Krajská hygienická stanice.

Odběrové místo FN Plzeň je určené pro pěší příchozí a je označeno zeleně ANTIGENNÍ TESTY „RYCHLOTESTY“!