VÁŽÍME SI VAŠEHO DÍKY

VÁŽÍME SI VAŠEHO DÍKY

 

Děkovných dopisů, které nám chodí, si velice vážíme. Ceníme si času věnovaného pro vyjádření díků personálu FN Plzeň. Děkovné dopisy najdete na  

 

https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/dekovne_dopisy_2020.pdf