ČESKÁ ASOCIACE SESTER VE FN PLZEŇ

ČESKÁ ASOCIACE SESTER VE FN PLZEŇ

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a náměstkyně pro ošetřovatelkou péči Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. přijali 7. 1. 2021 členky nového výboru Regionu plzeňský České asociace sester. Ze setkání jednoznačně vyplynulo, že FN Plzeň podporuje profesní organizaci ČAS a Region plzeňský, má zájem o spolupráci v oblasti celoživotního vzdělávání nelékařů, ale i např. při propagaci a samotném očkování na COVID 19, při akcích pro veřejnost a dalším. Ředitel FN při setkání řekl, že nelékaři, sestry jsou klíčovým článkem zdravotní péče, sestry si zaslouží profesní sdružení, jejich práce je nenahraditelná. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.