Dítě s příznaky onemocnění covid-19

Dítě s příznaky onemocnění covid-19

Má vaše dítě suchý kašel, horečku, je unavené, dušné, bolí ho na hrudi či má obtíže s dýcháním? Může se jednat o příznaky onemocnění covid-19. Kam se ale obrátit?

Osoby mladší 18 let by měl primárně vždy vyšetřit praktický lékař pro děti a dorost, který zajistí další potřebné kroky. Pokud není možná návštěva u praktické lékaře (např. z důvodu skončení pracovní doby nebo špatného stavu dítěte), je možné primární ošetření i na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, kde v případě potřeby dojde k hospitalizaci dítěte (areál nemocnice na Borech, šedá budova označená číslem 2 vlevo za hlavním vstupem). Dalšími možnostmi jsou návštěva Dětské kliniky v areálu FN Lochotín nebo Lékařské služby první pomoci v Nemocnici u Sv. Jiří v Plzni na Doubravce.

Dospělé pacienty s příznaky onemocnění covid-19 ošetřuje a přijímá Urgentní interní příjem v budově č. 54 v areálu bývalé vojenské FN Plzeň Bory. Toto pracoviště není určeno pro pacienty mladší 18 let.