Co vás zajímalo? Cévní mozková příhoda

Co vás zajímalo? Cévní mozková příhoda

V rámci Zdravého úterý přicházely otázky na téma Cévní mozková příhoda (mrtvice) do online poradny FN Plzeň, odpovídal zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.

Cévní mozková příhoda je náhle vzniklý akutní stav, ke kterému dochází poškozením mozkové tkáně. Toto poškození se projevuje rychle rozvinutou ztrátou mozkových funkcí, která vede k různým motorickým i smyslovým poruchám a vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc.

 

Zde představujeme nejzajímavější otázky a odpovědi:

OTÁZKA: Dobrý den, může mít u žen vliv na cévní mozkovou příhodu i užívání hormonální antikoncepce?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ano, hormonální antikoncepce je považována za rizikový faktor cévní mozkové příhody zejména při souběhu s dalšími rizikovými faktory, především kouřením. Samozřejmě záleží na typu hormonální antikoncepce. Hormonální antikoncepci bych nedoporučoval, pokud již žena CMP prodělala.

 

OTÁZKA: Dobrý den, patří cévní mozková příhoda mezi dědičné nemoci? O kolik větší pravděpodobnost je, že dostanu mrtvici, když na ni zemřel můj otec? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pokud pomineme některé vzácné dědičné stavy, které mohou souviset se vznikem CMP, tak cévní mozková příhoda jako taková není dědičné onemocnění. Zdědit můžete pouze predispozici pro některé její rizikové faktory. Většina rizikových faktorů je však ovlivnitelných. Pravděpodobnost vzniku mrtvice se nedá vyčíslit.

 

OTÁZKA: Dobrý den, prosím, je pro posouzení závažnosti mrtvice podstatnější místo, kde se v mozku objeví, anebo rozsah zasažení z pohledu zásobení mozku kyslíkem? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den, závažnější je místo. Pokud je postiženo důležité mozkové centrum i mrtvice velmi malého rozsahu může být fatální nebo invalidizující.

 

Další otázky a odpovědi naleznete zde.