ZNEUŽITÍ DŮVĚRY ZDRAVOTNÍKŮ

ZNEUŽITÍ DŮVĚRY ZDRAVOTNÍKŮ

FN Plzeň se důrazně ohrazuje proti obsahu videa, které natočil pan Pavel Hlávka na covidovém lůžkovém oddělení FN Plzeň Bory, zveřejněném na sociálních sítích. Autor videa vstoupil do FN Plzeň, po dohodě s ošetřujícím lékařem, jako osoba blízká, za účelem návštěvy nemocného ve velmi vážném stavu. Svým chováním zneužil důvěru všech přítomných, protože na oddělení pořídil nahrávky bez souhlasu zaměstnanců a o co hůře, i bez souhlasu vyobrazených pacientů. Nahrávky následně sestříhal a zveřejnil s cílem poškodit dobré jméno Fakultní nemocnice Plzeň.

Pan Pavel Hlávka šíří nepravdivý údaj o zabíjení nemocných, což může značnou měrou ohrozit vážnost Fakultní nemocnice Plzeň u občanů. Ve videu několikrát obvinil zaměstnance FN Plzeň z trestných činů. Svými nepravdivými výroky mohl úmyslně způsobit nebezpečí vážného znepokojení části obyvatelstva.

FN Plzeň postupuje při léčbě pacientů (nejen s onemocněním COVID-19) s maximální péčí a v souladu s nejnovějšími doporučeními odborných společností. Zdravotníci jsou (stejně jako mnoho dalších občanů ČR) již fyzicky a psychicky vyčerpaní, ale přesto odvádí 100 % výkon ve prospěch pacientů. O to více pak cítí velkou frustraci, pokud jim lidé nedůvěřují a snaží se mnohdy i silou donutit odborníky k jinému druhu léčby či péče a berou tzv. “zákon do vlastních rukou“. FN Plzeň z výše uvedených důvodů podává na Policii ČR trestní oznámení pro podezření na protiprávní jednání pana Pavla Hlávky.

 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ředitel FN Plzeň