CO VÁS ZAJÍMALO – PARKINSONOVA CHOROBA

CO VÁS ZAJÍMALO – PARKINSONOVA CHOROBA

V rámci Zdravého úterý přicházely otázky na téma Parkinsonova choroba do online poradny FN Plzeň, odpovídal lékař Neurologické kliniky MUDr. Vojtěch Mach.

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je přenašeč, který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby se objevuje u lidí nad 50 let.

Zde představujeme nejzajímavější otázky a odpovědi:

OTÁZKA: Dobrý den, může tato choroba postihnout i mladšího člověka, třeba kolem třiceti let? Vilda

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ano. Bohužel může, toto onemocnění není onemocněním pouze staršího a starého věku. S přibývajícím věkem roste pouze pravděpodobnost, že tímto onemocněním můžeme být postiženi.

 

OTÁZKA: Dobrý den, existuje nějaký způsob rehabilitace, která by vedla je zmírnění potíží hybnosti, které tuto nemoc doprovázejí? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den, RHC pracovníci jsou edukováni o RHC přístupech při této diagnostice, nicméně spíše by se to týkalo kontroly cvičebních postupů u velice těžkých pozdních stavů. V počátku nebo středním průběhu onemocnění je zcela zásadní jakýkoliv samostatný individuální pohyb vytrvalostního typu, především spojený s chůzí. Obecně je pak cvičení zaměřeno spíše na posílení protahování těla a končetin, protože nemoc sama má dlouhodobou tendenci obecně "sbalovat tělo do skrčenecké polohy".

 

OTÁZKA: Dobrý den, pane doktore, četla jsem, že může mít na příčiny Parkinsonovy choroby vliv nějaké toxické prostředí, nebo třeba toxiny z výroby plastů, pesticidy apod. Nějak ale nerozumím té souvislosti, mohl byste mi to prosím trochu objasnit? Děkuji.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, veliký posun ve znalostech o příčinách Park. nemoci byl umožněn náhodným užitím nečistého heroinu u abuzérů drog v USA v r. 1985, kdy došlo ke specifickému postižení černého jádra v mozku – které produkuje dopamin. Nedostatek této látky vede k projevům Park. nemoci. Časem se v pesticidech zjistila další látka, která může působit toxicky na některé oblasti mozku se stejnými projevy jako u Park. nemoci.

Všechny otázky a odpovědi najdete zde.