Postupný návrat do původního provozu

Postupný návrat do původního provozu

Trvale sestupná tendence hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 umožňuje postupný přechod FN Plzeň do původního režimu. Díky příznivé epidemiologické situaci začínají ošetřovat pacienty oborové ambulance.

První viditelnou změnou je od 26. dubna ukončení vstupní triáže ve všech otevřených vchodech, a zároveň došlo k otevření vybraných vstupů, které byly řadu měsíců pro veřejnost zavřené. V lochotínském areálu jsou vchody B, D a F zpřístupněné stejně, jako v minulosti. Další podrobnosti dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Do pondělí 3. května bude dokončena postupná transformace Urgentního interního příjmu v areálu bývalé vojenské nemocnice do původního ambulantního provozu interního oddělení. V těchto prostorách byli dlouhé období naši zdravotníci prvními odborníky, kteří přicházeli do styku s pacienty s covid onemocněním. V době největšího náporu nemocných stály před branou tohoto pracoviště sanitní vozy s covidovými pacienty a čekaly, až kapacita umožní přijetí dalšího pacienta k vyšetření. Byly to děsivé doby a doufám, že se již nevrátí.“

Odborné ambulance se navrací do svého režimu, otevírají se pro pacienty všech diagnóz. Pacienti s příznaky onemocnění covid-19 budou vyšetřeni na Infekční klinice, pokud jejich zdravotní stav bude vyžadovat další odbornou pomoc, budou transportováni na příslušné odborné pracoviště. Covidová oddělení JIP stále zůstávají v lochotínské části nemocnice, a to na klinice KARIM a Kardiochirurgickém oddělení RES. V borském areálu v covidovém režimu zatím  zůstává oddělení ARO, JIP Plicní kliniky, 2 oddělení na Infekční klinice a dvě stanice na Interním pavilonu, kde byla v minulosti hospitalizována většina covidových pacientů.

Ředitel Václav Šimánek dodává důležité informace, týkající se operací: „Plánovaná operativa celé nemocnice, která měla několikatýdenní přestávku, v nejbližší době dosáhne 70 % čísel průměru roku 2019. Od března 2020 do dubna 2021 jsme neprovedli více než 3 300 operačních zákroků. Postupně nastupuje plánovaná operativa malých výkonů proto, abychom vyhověli více nemocným. A jsem moc rád, že i když situace v nemocnici byla velmi vážná, operativa onkologických pacientů běžela bez omezení a udělali jsme maximum pro to, abychom onkologická onemocnění řešili co nejrychleji. Nabídka preventivních onkologických prohlídek je stále aktuální.“

Fakultní nemocnice velmi děkuje všem návštěvníkům a široké veřejnosti za velkou podporu fungování celé nemocnice. V březnu letošního roku se uskutečnil nákup 16 transportních ventilátorů ve výši 6,8 milionů korun. Tyto přístroje jsou nezbytné pro léčbu pacientů s dechovými obtížemi a štědří dárci na jejich nákup přispěli více než 2 miliony korun.

Závěrem Václav Šimánek dodává: „Jedině tím, že budeme respektovat všechna vydaná nařízení či doporučení, společně s nemocnicí toto epidemiologicky těžké období zvládneme. Nošení roušek a zákaz návštěv v nemocnici (vyjma vybraných výjimek) stále platí, a jediným naším cílem je vrátit se do normálního života a pacienty léčit stejně, jako dříve.“