Poděkování sestrám

Poděkování sestrám

Mezinárodní den sester je hlavně v nemocnicích vnímán jako den v roce, který je o sestrách a pro sestry. Letošního poděkování sestrám FN Plzeň se zúčastnili hosté, kteří v pandemickém období pomáhali občanům Plzně a celého Plzeňského kraje.

FOTO (zleva): hejtmanka Plzeňského kraje doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., emeritní hlavní sestra FN Plzeň Mgr. Nina Müllerová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M., vrchní sestra II. Interní kliniky Bc. Ivana Witová a primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová společně s primátorem města Plzně Martinem Baxou a ředitelem FN Plzeň Václavem Šimánkem poděkovali sestrám za jejich obrovské úsilí vynaložené v pandemickém období. Setkání se uskutečnilo na 2. interní klinice, ale slova díků budou mířit i nadále na všechna oddělení a kliniky. Ředitel Václav Šimánek dodává: „V pandemickém období byla nejdůležitější spolupráce a jistota, že se můžeme navzájem na sebe spolehnout. Nejen kolegiální jistota, i opora fakultní nemocnice ve vedení města Plzně a Plzeňského kraje napomáhala k vědomí, že obrovský nápor hospitalizovaných pacientů zvládneme společně. Dostali jsme školu života a pevně věřím, že nás mnohé posílila. Sestry jsou hrdinky této pandemie.“

Jednou z akcí, kterou pro své sestry uspořádala FN Plzeň, byl projekt Srdce pro sestry. Jeho cílem bylo nasbírat srdce pro 1 600 všeobecných sester a porodních asistentek plzeňské fakultní nemocnice. Obrovský zájem předčil očekávání všech. Desítky firem, úřadů a škol a stovky jednotlivců, rodin a skupin přátel doručili do nemocnice téměř 5 000 srdcí.

Poděkování patří nejen sestrám, ale všem, kteří na ně myslí a sebemenším slovem či skutkem vyjádří dík.