POSTCOVIDOVÉ PORADNY

POSTCOVIDOVÉ PORADNY

Vážení klienti,

jak jistě víte, zejména Ti z Vás, kteří prodělali onemocnění COVID-19, u významného procenta pacientů po odeznění tohoto onemocnění přetrvává řada medicínských problémů, které znemožňují rychlý návrat do plnohodnotného života a vyžadují následnou léčbu, případně léčbu specializovanou včetně péče psychologické a rehabilitační.

Velkou část problémů vyřeší praktičtí lékaři, na které se obracejte jako první, v případě potřeby specializované péče Vás Váš praktický lékař odešle k ambulantnímu specialistovi. Pokud jsou problémy závažné a významně Vás omezují v normálním životě, ambulantní specialista Vás odešle na specializované pracoviště do FN Plzeň, nebo se na specializované pracoviště ve FN můžete obrátit přímo.

Postup při projevech postcovidových obtíží

 • návštěva praktického lékaře
 • návštěva ambulantního specialisty
 • v případě velkých zdravotních potíží návštěva FN Plzeň dle níže uvedených odborností

V několika nemocnicích v ČR již provozují centra postcovidové péče, velká většina z nich se ale specializuje hlavně na dýchací problémy. My jsme se rozhodli nabídnout komplexní péči pro celé spektrum možných následků COVID-19. V následném přehledu proto najdete kontakty na několik specializovaných pracovišť, kde lze Vaše problémy řešit.

Nabízíme péči kardiologickou, angiologickou, plicní, psychologickou, psychiatrickou a rehabilitační, zaměřenou hlavně na dechovou rehabilitaci. Vzhledem k širokému spektru nabízené péče není možné zařídit jedno objednávkové místo ve FN, ale podle dominantních problémů Vám Váš praktický lékař poradí, na jaké centrum se obrátit. Všechny podrobnosti jsou v minimalizované podobě uvedeny níže.

Děkujeme za pochopení.

FN Plzeň


ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE

Nabízíme:

 • dechovou rehabilitaci pro pacienty s přetrvávajícími dechovými potížemi, dušností, bolestí na hrudi, kašlem (na základě doporučení plicního interního ambulantního specialisty)
 • pohybovou rehabilitaci se zaměřením na poruchy nervosvalové – parézy, svalová slabost, bolesti kloubů apod. (na základě doporučení ambulantního neurologa)

Způsob objednání: na základě doporučení na tel. 377 104 227

Provozní doba: úterý; 9-12 hod.

1. díl 2. díl
3.díl 4.díl


KLINIKA PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Nabízíme:

 • léčbu pro pacienty s přetrvávajícími dechovými problémy – dušnost či jiný plicní problém, který nezvládne vyřešit praktický lékař nebo ambulantní pneumolog

Způsob objednání

 • pacient, který vyžaduje akutní vyšetření (např. hyposaturace apod.) navštíví dle zvyklostí akutní ambulanci FN (s nutností trpělivosti vzhledem k čekací době na ošetření dle akutnosti stavu)
 • pacient s obtížemi nevyžadujícími akutní ošetření navštíví svého praktického lékaře, pokud ten shledá, že se jedná o dominantně plicní problematiku, odešle pacienta k příslušnému ambulantnímu pneumologovi, který provede základní potřebná vyšetření (zobrazovací vyšetření, funkční vyšetření, základní laboratorní vyšetření) a zahájí náležitou léčbu
  • pokud budou i nadále pochybnosti stran další péče o pacienta, může se ambulantní pneumolog tel. obrátit na konziliáře FN (725 381 249), který nemocného objedná do postcovidové ambulance FN a provede další potřebná vyšetření (CT, funkční vyšetření)

Provozní doba: úterý; 8-14 hod (MUDr. Klára Bušková)


II. INTERNÍ KLINIKA

ANGIOLOGIE

Nabízíme:

 • péči o nemocné s trombotickými komplikacemi v rámci angiologické ambulance II.IK (doc. Hirmerová a dr. Kupková).

Způsob objednání: každý všední den mezi 7-8 hod. na tel. 377 402 796 - sestra Kutišová, která po rozhovoru s odesílajícím lékařem či samotným nemocným určí, jakou prioritu vyšetření má a naplánuje nutná vyšetření

KARDIOLOGIE

Nabízíme:

 • péči o nemocné s převažující kardiální problematikou. Tyto pacienty by měl vstupně vyšetřit jejich praktický lékař, v případě podezření na kardiální problém nejprve odeslat k ambulantnímu internistovi/kardiologovi. Ten podle stavu nemocného může odeslat pacienta na vyšší pracoviště v rámci FN (II. IK, Kardiologická klinika, MUDr. Jarolímová).

Způsob objednání: tel. 377 402 396, 377 402 288, 377 402 778 - sestra Plachá, která po rozhovoru s nemocným či lékařem zhodnotí prioritu, event. zajistí potřebná vyšetření  

Provozní doba: čtvrtek; 13-14 hod.

Nemocný odeslaný do FN s postcovidovou kardiální problematikou by měl mít předem následující vyšetření:

 • EKG
 • základní laboratoř včetně stanovení NT-proBNP, renálních testů
 • RTG S+P (event. CT plic)
 • SpO2
 • echokardiografické vyšetření (s výhodou)

Při odeslání na naše pracoviště by měl odesílající lékař vypracovat epikrízu obsahující následující body:

 • popis potíží, včetně ev. údaje o změně hmotnosti (retence tekutin u srdečního selhání, přírůstek hmotnosti + dekondice jako příčina dušnosti apod.)
 • komorbidity
 • současná léčba
 • datum 1. pozitivního testu SARS-CoV-2 a průběh COVID-19 onemocnění
 • údaj o očkování proti SARS-CoV-2

ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

Nabízíme:

 • léčbu neuropsychologické problematiky (kognitivní potíže): poruchy pozornosti, poruchy paměti, snížená výkonnost v práci, poruchy orientace
 • léčbu psychologické problematiky – po případném využití péče ambulantních psychologů, psychiatrů: úzkosti, stavy paniky, bezdůvodné změny nálady, dlouhodobá smutná nálada (v trvání minimálně 14 dnů bez projasnění nálady), poruchy spánku, zvýšené obavy, nutkavé myšlenky, somatické potíže bez adekvátního fyziologického korelátu (dušnost, pocit tlaku na hrudi, tenzní bolesti hlavy)

Způsob objednávání: sekretariát na tel: 377 103 188

Provozní doba: úterý; 9–12 hod. (včetně letních prázdnin)


PSYCHIATRICKÁ KLINIKA

Nabízíme:

 • péči o nemocné s psychiatrickou problematikou
 • zaměřujeme se na složitější diferenciálně diagnostické případy psychických potíží po prodělané covid-19 infekci a na pacienty, u kterých budou potřebovat praktičtí lékaři s ambulantními psychiatry konsiliárně konzultovat další možnosti a postupy léčby
 • podmínkou pro vyšetření u nás je předchozí vyšetření a zhodnocení stavu praktickým lékařem a/nebo ambulantním psychiatrem

Způsob objednání: ambulantní trakt kliniky, na tel. 377 103 141 nebo 377 103 862

Provozní doba: pondělí a pátek; 9.30-11.30 hod.; ambulantní trakt Psychiatrické kliniky FN Lochotín, vchod B, minus 1 patro (-1.PP)


ODDĚLENÍ KLINICKÉ DIETOLOGIE