Vyběhané koncentrátory

Vyběhané koncentrátory

Díky velké podpoře Západočeské univerzity v Plzni má Klinika pneumologie a ftizeologie další moderní technologie pro své pacienty. Finance na koncentrátory kyslíku zajistila Západočeská univerzita v Plzni v rámci projektu Poděkuj sportem. 692 sportovců z řad studentů, zaměstnanců a absolventů Západočeské univerzity v Plzni a také zaměstnanců Fakultní nemocnice Plzeň naběhalo, najezdilo a nacvičilo 78 147 bodů, které byly následně převedeny na peníze. Koncentrátor kyslíku je mobilní technologie, která umožňuje přívod kyslíku pacientům mimo lůžko, např. i v jeho domácím prostředí.

Slavnostního předání se zúčastnili (zleva): náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M., iniciátor projektu a organizátor akce Poděkuj sportem Mgr. Pavel Červenka, rektor ZČU doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D: a zástupci z Kliniky pneumologie a ftizeologie primář MUDr. David Havel, Ph.D., vrchní sestra Bc. Aleš Červinka a Miloš Dušek.