Lékaři Kliniky pneumologie a ftizeologie obdrželi významná ocenění

Lékaři Kliniky pneumologie a ftizeologie obdrželi významná ocenění

Lékaři Kliniky pneumologie a ftizeologie obdrželi 3. června u příležitosti slavnostní vědecko-vzdělávací schůze pneumologů a pneumochirurgů v Emauzích několik významných ocenění. Čestná členství České pneumologické a ftizeologické společnosti získali MUDr. Amir Hassan a MUDr. Radka Bittenglová. Čestnou medaili a diplom České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně obdržel docent MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Cena Karla Stýbla byla udělena profesoru MUDr. Miloši Peškovi, CSc., bývalému dlouholetému přednostovi kliniky.

Stýblova cena je nejvyšším vyznamenáním, které muže CPFS udělit. MUDr. Karel Stýblo je vnímán jako nejvýznamnější český pneumolog a ftizeolog, byl ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze, držitel zlaté medaile Roberta Kocha, vyvinul a prosadil systém DOTS, který se celosvětové využívá v léčbě tuberkulózy. Byl kandidátem na udělení Nobelovy ceny, ale zemřel dříve, než mu mohla být udělena.

„Každé z jednotlivých ocenění je významné a na jednotlivá pracoviště oboru přichází spíše výjimečně, obvykle jednotlivcům k významným životním jubileím. Takže situace, že současně byli oceněni čtyři kolegové z jednoho pracoviště, je zcela výjimečná,“ řekl profesor MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Zleva: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., MUDr. Amir Hassan, MUDr. Radka Bittenglová a doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.