Oddělení imunochemické diagnostiky

Česky
Laboratorní příručka

Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3

 

O laboratoři

Laboratoř imunochemické diagnostiky zajišťuje imunoanalytická vyšetření pro potřeby Fakultní nemocnice Plzeň a dalších zdravotnických zařízení a lékařů Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského regionu, dále pro potřeby samoplátců i preventivních akcí (od roku 2013 se naše laboratoř zapojuje do akce Muži proti rakovině – Movember). Naše pracoviště zaručuje kvalitu poskytovaných služeb v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013, je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL a splňuje všechny technické, personální a administrativní požadavky Auditu II NASKL pro odbornost 815 – Laboratoř nukleární medicíny. Stanovujeme 90 analytů a provádíme přibližně 300 000 vyšetření za rok, tímto počtem se naše laboratoř řadí mezi největší pracoviště v republice. 

Metodika imunoanalýzy umožňuje stanovovat látky, které se vyskytují ve velmi nízké koncentraci, a je proto s výhodou používána ke stanovení hormonů, protilátek, tumorových markerů, metabolitů kostního metabolismu a dalších. Rozsah vyšetření je široký, od běžně stanovovaných tyreoidálních hormonů, až po vysoce specializovaná, komplikovaná stanovení, jakými jsou např. nefriny. Některé analyty (chromogranin, monototal,…) stanovuje naše laboratoř jako jediná v kraji.

 

Výzkum

Jsme pracovištěm personalizované medicíny v rámci institucionálního výzkumu Fakultní nemocnice Plzeň. Vlastní realizace spočívá v těchto aktivitách: 
- provádění speciálních metod (imunoanalytických a genetických) pro potřeby institucionálního výzkumu FN a grantových projektů. Jedná se o ca 150 sledovaných analytů a počet vyšetření je kolem 50 000 vyšetření ročně; tento počet stále výrazně narůstá. 

- výzkum a vývoj nových imunoanalytických metod – plynule v rámci výzkumu zavádíme nové metody imunoanalytické, multiplexové a molekulárně biologické. Jedná se cca o 10 výzkumových metod ročně. Pokud se osvědčí, urychleně je zavádíme do rutinní praxe.

 

Primář oddělení

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.

TOPOLCAN@fnplzen.cz

Vrchní zdravotní laborant

Mgr. Bc. Martina PEŠTOVÁ

PESTOVAM@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jana Čapková
Tel.: 377 402 948
capkovaj@fnplzen.cz