Klinika pneumologie a ftizeologie

Česky

Prázdninový provoz

Klinika pneumologie a ftizeologie je jediným lůžkovým pracovištěm akutní péče zaměřující se na plicní problematiku v Plzeňském kraji. Vysoce specializovanou péči zajišťuje i pro Karlovarský kraj. Zároveň je vzdělávacím centrem Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a rovněž i Západočeské univerzity v Plzni.

Z lůžkových kapacit máme k dispozici 2 lůžkové stanice standardního oddělení. Dále pak jednotku intenzivní péče, která je zaměřena zejména na pacienty s respiračním selháním případně komplikovanými pleurálními výpotky. Nabízí užití moderních přístrojů určených pro neinvazivní i invazivní ventilaci. Dále provádíme v rámci hospitalizací hrudní drenáže a pleuroskopie. V rámci standardních lůžek též indikujeme dlouhodobou domácí oxygenoterapii stacionárními i mobilními přístroji dle daných indikací. Nedílnou součástí hospitalizací je i plicní a celková rehabilitace poskytovaná fyzioterapeutkami z Oddělení léčebné rehabilitace.

Spánková laboratoř disponuje 6 lůžky a ambulancí. V rámci Centra pro poruchy dýchání ve spánku poskytuje komplexní diagnostiku a terapii v této problematice – zejména přetlakovou léčbu u pacientů se syndromem spánkové apnoe a hypoventilace.

V rámci ambulantního traktu disponujeme jednak akutní a všeobecnou ambulancí, ale zejména pak specializovanými centry pro západočeský region. Jedná se o centrum pro plicní karcinom, těžké astma bronchiale, plicní fibrózy, cystickou fibrózu a transplantace plic (příprava pacientů před plicní transplantací). Naše centra nabízejí nejmodernější diagnostiku a farmakologickou léčbu (cílená léčba, biologická léčba vč. imunoterapie, genová terapie). Rovněž v rámci Pneumoonkochirgického centra úzce spolupracujeme s Chirurgickou klinikou FN Plzeň, díky níž mají pacienti přístup k sofistikované hrudní chirurgii vč. moderních videothorakoskopických metod. Nedílnou součástí ambulantního traktu je i Dispenzář TBC, který provádí jak dispenzarizaci a léčbu TBC, tak i vyšetření pro případ latentní TBC u pacientů s biologickou léčbou. V neposlední řadě nabízíme pacientům též pomoc s odvykáním kouření v rámci Centra závislých na tabáku.

Diagnostický trakt disponuje jednak moderní laboratoří pro funkční vyšetřování plic a dále pak výkonovým sálem. Funkční laboratoř disponuje spirometrem, přístrojem pro vyšetření bodypletysmografie a plicního transfer faktoru, přístrojem pro vyšetření FeNO a spiroergometrem. Rovněž provádí bronchodilatační a bronchokonstrikční testy. Výkonový sál se pak skládá z místa pro provádění ultrasonografie pleury a hrudních punkcí, cytologické laboratoře a bronchoskopického sálu. V rámci bronchoskopií provádíme výkony v lokální anestezii (s případnou analgosedací), tak i v celkové anestezii. Nabízíme jak výkony diagnostické (vč. navigovaných postupů u karcinomů plic), tak metody terapeutické při stenózách dýchacích cest (kryoterapie, laser terapie).

Naše klinika patří i k vysoce hodnoceným vědeckým pracovištím zejména na poli plicních tumorů, astma bronchiale, plicních fibróz a pleurálních výpotků. V těchto oborech jsme opakovaně obdrželi ocenění za nejlepší české vědecké práce od České pneumologické a ftizeologické společnosti a přednášky na tato témata byla oceněna i na několika mezinárodních kongresech. Každoročně pak pořádáme konferenci týkající se problematiky plicních tumorů a opakovaně též národní pneumologický kongres. V rámci výuky jsme vydali českou i anglickou verzi publikace pro studenty, která byla rovněž oceněna cenou České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Při vyšetřování a diagnostice pak úzce spolupracujeme s dalšími pracovišti FN Plzeň, v indikovaných případech i mimoplzeňskými klinikami (např. gamanůž v Nemocnici na Homolce pro ozařování mozkových metastáz či plicní transplantace ve FN Motol).

Přednosta

Doc. MUDr. Martin Svatoň Ph.D.

SVATONM@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. David Havel

HAVELD@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Bc. Aleš ČERVINKA

CERVINKAA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Radka Vítková
Tel.: 377 402 406
Fax: 377 402 652
vitkovar@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Bronchoskopický sál

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402955
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý07:3015:00
Středa07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek07:3015:00

Centrum závislých na tabáku

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402193
POUZE OBJEDNANÍ PACIENTI-ĆT
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Čtvrtek15:3017:30

Dispenzář TBC

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402969
POUZE OBJEDNANÍ PACIENTI
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý07:3015:00
Středa07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek07:3015:00

Funkční diagnostika

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402198
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí06:3014:30
Úterý06:3014:30
Středa06:3014:30
Čtvrtek06:3014:30
Pátek07:0015:00

Onkologická ambulance 1

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377105516
Po-St FN Lochotín
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00

Onkologická ambulance 1 - Čt, Pá FN Bory

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402409
FN-BORY
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Onkologická ambulance 2

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402409
FN-BORY, POUZE OBJEDNANÍ PACIENTI, ÚT ĆT
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0015:00
Pátek08:0015:00

Příjmová ambulance 1/1

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402411
NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí00:0023:59
Úterý00:0023:59
Středa00:0023:59
Čtvrtek00:0023:59
Pátek00:0023:59

Příjmová ambulance 1/2

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402201
AMBULANCE 3 - POUZE OBJEDNANÍ PACIENTI
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Spánková laboratoř

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402975
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:0015:00

Specializovaná ambulance IPP, Centrum léčby CF

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402362
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Specializovaná ambulance OCH

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402409, 377402193
ASTMA,CHOPN
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Středa07:3014:00