Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace a Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských a lékařských oborech pro rok 2021.
S podrobnostmi, pro nelékařské obory se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Rezidenční místa pro nelékařská povolání> RMN 2021 > Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2021, podporované obory a Metodika pro příjemce dotace RMN 2021. Pro lékařské obory: webové stránky MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Rezidenční místa pro lékařská povolání> RMN 2021 > Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021.

Fakultní nemocnice Plzeň zpracovala a odeslala přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místa.

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala dne 05. 10. 2021
2. kolo VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2021 - lékařské zdravotnické obory

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:
Výběrové řízení lékaři 2021, 2. kolo
Příloha_1_Přihláška
Příloha_2_Osobní_dotazník

 

Informace:
MUDr. Renata Jirková, vedoucí ODV, kl. 2334, e-mail: jirkovar@fnplzen.cz
Bc. Lenka Kopecká, referentka ODV, kl. 2293, e-mail: kopeckal@fnplzen.cz

Česky