Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace a Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských a lékařských oborech pro rok 2020.  S podrobnostmi, pro nelékařské obory se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Rezidenční místa > Rezidenční místa 2020 > Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodika pro příjemce dotace RMN 2020.

S podrobnostmi, pro lékařské obory se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa  > Rezidenční místa 2020 > Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2020 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Fakultní nemocnice Plzeň zpracovala a odeslala přihlášky do výběrového řízení. Deadline pro podání žádostí byla  u nelékařských zdravotnických oborů do 28. 02. 2020 a u lékařských zdravotnických oborů do 15. 03. 2020. MZ ČR zveřejnilo na svých webových stránkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa.

 

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala dne 18. 09. 2020

 

2. kolo VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2020 -  lékařské zdravotnické obory

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:

Výběrová řízení_lékaři_2020

Příloha_1_Přihláška

Příloha_2_Osobní_dotazník

  

Informace:
MUDr. Renata Jirková, vedoucí ODV, kl. 2334, e-mail:
jirkovar@fnplzen.cz
Bc. Lenka Kopecká, referentka ODV, kl. 2293, e-mail:
kopeckal@fnplzen.cz

Česky