Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace a Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských a lékařských oborech pro rok 2021.
S podrobnostmi, pro nelékařské obory se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Rezidenční místa pro nelékařská povolání> RMN 2021 > Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2021, podporované obory a Metodika pro příjemce dotace RMN 2021. Pro lékařské obory: webové stránky MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Rezidenční místa pro lékařská povolání> RMN 2021 > Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021.

Fakultní nemocnice Plzeň zpracovala a odeslala přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místa.

Fakultní nemocnice Plzeň se stala úspěšným žadatelem.

1. kolo Výběrového řízení, na rezidenční místa pro nelékařská zdravotnická povolání, ve FN Plzeň, již proběhlo.

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala dne 18. 06. 2021
2. kolo VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2021 - nelékařské zdravotnické obory

a 23. 06. 2021
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2021 - lékařské zdravotnické obory.

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:
Výběrové řízení_NELZP_2021, 2. kolo
Výběrové řízení_lékaři_2021
Příloha_1_Přihláška
Příloha_2_Osobní_dotazník

 

Informace:
MUDr. Renata Jirková, vedoucí ODV, kl. 2334, e-mail: jirkovar@fnplzen.cz
Bc. Lenka Kopecká, referentka ODV, kl. 2293, e-mail: kopeckal@fnplzen.cz

Česky