Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 9 Alliance Healthcare s.r.o. 849290 hmotný dar
2016 / 3 ALK Slovakia s. r. o. - odštěpný závod 45000 finanční dar
2016 / 5 ALK Slovakia s. r. o. - odštěpný závod 38000 finanční dar
2020 / 5 Algamo s. r. o. 29130 hmotný dar
2018 / 12 ALFA EMPLOYEE s. r. o. 50000 finanční dar
2018 / 10 ALFA EMPLOYEE s. r. o. 50000 finanční dar
2020 / 4 AIMTEC a. s. 488598 hmotný dar
2016 / 12 AGROSPOL Czech spol. s r. o. 80000 finanční dar
2018 / 12 AGROSPOL Czech spol. s r. o. 90000 finanční dar
2017 / 12 AGROSPOL Czech spol. s r. o. 90000 finanční dar
2019 / 12 Agrospol Czech s. r. o. 95000 finanční dar
2022 / 1 Agrospol Czech s. r. o. 85000 finanční dar
2020 / 12 Agrospol Czech s. r. o. 100000 finanční dar
2022 / 4 AG FOODS Group a. s. 16346 hmotný dar
2016 / 3 Advokátní kancelář Ungr, Knaizl & spol. s r. o. 9180 finanční dar
2016 / 11 Advokátní kancelář Ungr, Knaizl & spol. s r. o. 10400 finanční dar
2022 / 1 Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s r. o. 20000 finanční dar
2019 / 4 Advokátní kancelář JUDr. Michaela Kubsová 5000 hmotný dar
2018 / 3 AbbVie s. r. o. 154946 finanční dar
2019 / 3 AbbVie s. r. o. 103948 finanční dar
2017 / 3 AbbVie s. r. o. 158730 finanční dar
2016 / 4 AbbVie s. r. o. 120000 finanční dar