Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2017 / 6 CSL Behring, s. r. o. 51466 finanční dar
2016 / 5 COLOPLAST a. s. 51728 hmotný dar - 2 ks vyšetřovacích lehátek
2020 / 2 COLOPLAST a. s. 60000 finanční dar
2020 / 6 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. 70170 hmotný dar
2017 / 8 Česká asociace sester z. s. 73300 finanční dar
2016 / 5 CSL Behring, s. r. o. 85000 finanční dar
2020 / 5 COLOPLAST a. s. 98615 hmotný dar
2021 / 3 Chudíková Libuše 100000 finanční dar
2019 / 7 Chudík Karel, MUDr, Chudíková Libuše, JUDr. 100000 finanční dar
2023 / 6 Chudíková Libuše, JUDr. 100000 finanční dar
2018 / 5 CSL Behring, s. r. o. 155000 finanční dar
2018 / 5 COLOPLAST a. s. 158123 hmotný dar
2020 / 8 COLOPLAST a. s. 161305 hmotný dar
2019 / 4 COLOPLAST a. s. 166890 hmotný dar
2021 / 6 COLOPLAST A/S odštěpný závod 494890 hmotný dar
2023 / 3 Česká republika Správa státních hmotných rezerv 7809540 hmotný dar