Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2017 / 1 CHODOVAR, spol. s r. o. 31248 hmotný dar - minerální vody
2016 / 6 COLOPLAST a. s. 7656 hmotný dar - 2 ks skartovací stroj
2016 / 5 CSL Behring, s. r. o. 85000 finanční dar
2016 / 5 COLOPLAST a. s. 51728 hmotný dar - 2 ks vyšetřovacích lehátek
2016 / 4 COLOPLAST a. s. 2189 hmotný dar - 1 ks mikrovlnná trouba
2016 / 1 CSL Behring, s. r. o. 40000 finanční dar
2016 / 1 CHODOVAR, spol. s r. o. 31248 hmotný dar - minerální vody