Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 4 EXBIO Praha, a. s. 175000 hmotný dar
2019 / 4 Edumed - Services s. r. o. 70000 finanční dar
2017 / 1 Elekta s. r. o. 58394 finanční dar
2019 / 6 EventEx s. r. o. 50000 finanční dar
2016 / 5 EBK ERET BERNARD s. r. o. 25718 hmotný dar - 1 ks televizor, 1 ks mobilní klimatizace
2018 / 10 ELEKTA s. r. o. 21840 finanční dar
2017 / 2 EUROSOFTWARE s. r. o. 18378 finanční dar
2018 / 4 Eretová Nikola 17600 finanční dar
2019 / 5 EUROFORGE CZ s. r. o. 10349 hmotný dar
2018 / 6 Emco spol. s r. o. 10149 hmotný dar
2016 / 1 Echtnerová Libuše 10000 finanční dar
2018 / 10 Exbio Praha a. s. 6000 finanční dar
2017 / 4 Erbenová Marcela 5000 finanční dar
2017 / 7 Erbenová Marcela 5000 finanční dar
2017 / 6 Erbenová Marcela 5000 finanční dar
2017 / 5 Erbenová Marcela 5000 finanční dar
2017 / 3 ECC Finance s. r. o. 1596 hmotný dar - 2 ks medvídek My Hummy
2020 / 4 Emelin Ivan 500 finanční dar
2020 / 4 Emelin Vadim 200 finanční dar
2020 / 4 Emelin Sergey 200 finanční dar
2020 / 4 Emelina Kapitalina 200 finanční dar