Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 9 Kuric Jiří 100000 finanční dar
2019 / 9 Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s. 206421 hmotný dar
2019 / 4 Krupa Jan 300000 finanční dar
2020 / 4 Krupa Jan 300000 finanční dar
2022 / 6 KaVO Dental CZ s.r.o. 490050 hmotný dar
2018 / 4 King's casino a. s. 701800 finanční dar