Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2020 / 4 Lactalis CZ, s. r. o. 20000 hmotný dar
2020 / 5 Lactalis CZ, s. r. o. 150000 finanční dar
2019 / 6 LASSELSBERGER s. r. o. 7874 hmotný dar
2020 / 5 Laubjerg Thomas 1600 hmotný dar - hodnota daru v USD
2018 / 3 Lear Corporation Czech Republic s. r. o. 10000 finanční dar
2016 / 6 Lehár Otakar 10000 finanční dar
2017 / 12 Lejsek Jan 5000 hmotný dar
2020 / 11 Lelek Pavel, Ing. 6000 finanční dar
2019 / 10 Leskovec Josef, Ing. 30000 finanční dar
2017 / 6 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 9 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 8 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2017 / 7 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 7 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 6 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 5 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2017 / 9 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 4 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 3 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 2 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 1 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2017 / 2 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2017 / 3 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2017 / 1 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2017 / 4 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 12 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2017 / 5 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 10 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 11 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2019 / 11 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 10 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 5 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 10 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 2 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 5 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 6 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 12 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 7 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 8 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 6 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 12 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 1 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 8 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 9 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 1 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 12 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 8 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 7 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar