Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 2 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 20006 hmotný dar
2021 / 3 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 2820 hmotný dar
2021 / 3 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 5208 hmotný dar
2021 / 4 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 1985 hmotný dar
2021 / 4 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 2436 hmotný dar
2021 / 5 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 11165 hmotný dar
2021 / 5 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 4323 hmotný dar
2021 / 12 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 8990 hmotný dar
2022 / 1 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 156000 hmotný dar
2022 / 1 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 1127 hmotný dar
2023 / 2 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 2566 hmotný dar
2020 / 4 McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY 3796 hmotný dar
2020 / 4 McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY 15950 hmotný dar
2020 / 7 McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY 30060 hmotný dar
2020 / 7 McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY 30060 hmotný dar
2020 / 7 McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY 28515 hmotný dar
2020 / 7 McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY 20094 hmotný dar
2020 / 11 McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY 26820 hmotný dar
2020 / 8 Mauritzová Ilona 30000 finanční dar
2019 / 12 MAUREA, s. r. o. 144000 hmotný dar
2017 / 9 Matejzel Josef 1000 finanční dar
2019 / 11 Matějková Soňa 1000 hmotný dar
2017 / 3 Mašková Jitka 20000 finanční dar
2020 / 11 Mašínová Andrea, Ing. bc, Ph.D., DBA, LL.M 4000 finanční dar
2020 / 12 Mašek Josef, Ing. 40000 finanční dar
2021 / 12 Mašek Josef, Ing. 40000 finanční dar
2018 / 12 Mašek Josef 15000 finanční dar
2018 / 12 Mašek Josef 15000 finanční dar
2018 / 12 Mašek Josef 15000 finanční dar
2018 / 12 Mašek Josef 15000 finanční dar
2019 / 8 Marx Jan 9990 hmotný dar
2018 / 8 Martin Kvapil 5000 finanční dar
2018 / 12 Maršičová Ivana, Mgr. 5000 finanční dar
2021 / 1 Mars Czech s. r. o. 8850 hmotný dar - hodnota daru je v EUR
2017 / 2 Maripol a. s. 10000 finanční dar
2019 / 12 Marcel Svoboda 3000 finanční dar
2018 / 9 Maquet Czech republic s. r. o. 26000 finanční dar
2022 / 10 Malkol delta s.r.o. 9490 hmotný dar
2021 / 12 MALKOL CZO, spol. s r. o. 153428 hmotný dar
2022 / 5 MALKOL CZO, spol. s r. o. 238128 hmotný dar
2019 / 7 MALKOL CZO, s. r. o. 100000 finanční dar
2022 / 8 Malewo Havířov s.r.o. 5370 hmotný dar
2022 / 9 Malewo Havířov s.r.o. 5370 finanční dar
2022 / 2 Makoň Karel 5000 finanční dar
2021 / 11 Machovcová Eva 5000 finanční dar
2016 / 11 Mach Zdeněk 10000 finanční dar
2018 / 10 M.G.P. s. r. o. 100000 finanční dar
2022 / 3 M.E.G. CHARITY, n. f. 20166 hmotný dar
2022 / 12 M.E.G. CHARITY nadační fond 5599 hmotný dar
2022 / 12 M.E.G. CHARITY nadační fond 4537 hmotný dar