Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 6 ORTEX, spol. s r. o. 6000 hmotný dar
2017 / 10 ORTEX, spol. s r. o. 10980 hmotný dar - 2 ks televizor vč. držáku, 1 ks konvice
2019 / 12 ORTEX, spol. s r. o. 8309 hmotný dar
2019 / 12 ORTEX, spol. s r. o. 19442 hmotný dar
2019 / 12 ORTEX, spol. s r. o. 9000 finanční dar
2019 / 4 ORTEX, spol. s r. o. 16240 hmotný dar