Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 12 Plzeňská teplárenská a. s. 300000 finanční dar
2021 / 12 PKC&D, s.r.o. 15000 hmotný dar
2021 / 11 Přátelé stonožky, z. s. 75147 hmotný dar
2021 / 10 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 10730 hmotný dar
2021 / 9 PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 174119 hmotný dar
2021 / 9 Plzeňský Prazdroj a. s. 437800 hmotný dar
2021 / 9 PentaGen s. r. o. 5000 finanční dar
2021 / 7 Promedica Praha Group a. s. 40000 finanční dar
2021 / 6 Pelant Josef 2000 finanční dar
2021 / 3 ProCeram a. s. 100000 finanční dar
2021 / 1 Plzeňská teplárenská a. s. 100000 finanční dar
2020 / 12 Pilsen Trail z.s. 12200 finanční dar
2020 / 12 Papoušek z. ú 4748 hmotný dar
2020 / 12 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 6887 hmotný dar
2020 / 9 Plzeňská teplárenská a. s. 140000 finanční dar
2020 / 9 Paclík Tomáš 60000 finanční dar
2020 / 7 Pokštefl Stanislav 5000 finanční dar
2020 / 5 Padrta Tomáš, Ing. 1000 finanční dar
2020 / 4 Premium Properties s. r. o. 30000 finanční dar
2020 / 3 POLYMED medical CZ, a. s. 145962 hmotný dar
2020 / 2 Popel Karel 10000 finanční dar
2020 / 2 Plzeňská teplárenská a. s. 18000 finanční dar
2019 / 12 Pojišťovna VZP a .s. 100000 finanční dar
2019 / 12 Papoušek, z ú. 5994 hmotný dar
2019 / 11 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 9339 hmotný dar
2019 / 10 POLYMED medical CZ, a. s. 121484 hmotný dar
2019 / 9 Prosam, s. r. o. 55360 hmotný dar
2019 / 8 Procter a Gamble Czech republic s. r. o. 59566 hmotný dar
2019 / 4 Procter& Gamble Czech Republic s. r. o. 46128 hmotný dar
2019 / 3 Podpůrný a rozvojový servis o. p. s. 13288284 hmotný dar
2019 / 2 Podpůrný a rozvojový servis o. p. s. 1276550 finanční dar
2019 / 1 Pehrová Jana - Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, z. s. 3000 finanční dar
2018 / 12 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 12 POLYMED medical CZ, a. s. 120400 hmotný dar
2018 / 12 Plzeňský Prazdroj, a. s. 100620 finanční dar
2018 / 12 PediaMed s. r. o. 6245 hmotný dar
2018 / 11 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 11 Podlaha Stanislav 35000 finanční dar
2018 / 10 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 10 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 9636 hmotný dar
2018 / 9 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 8 Procter& Gamble Czech Republic s. r. o. 187689 hmotný dar
2018 / 8 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 8 Podlahová Kamila 23634 hmotný dar
2018 / 8 Paleček Vladimír 100000 hmotný dar
2018 / 7 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 7 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 7956 hmotný dar
2018 / 6 Procházka Jaroslav 15000 finanční dar
2018 / 6 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 5 Procházka Dušan 250 finanční dar