Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2019 / 3 Podpůrný a rozvojový servis o. p. s. 13288284 hmotný dar
2022 / 10 Promedica Praha Group a. s. 2553100 hmotný dar
2019 / 2 Podpůrný a rozvojový servis o. p. s. 1276550 finanční dar
2023 / 4 Promedica Praha Group a. s. 917452 hmotný dar
2017 / 1 Přátelé Stonožky, z. s. 500000 finanční dar
2018 / 3 Přátelé Stonožky, z. s. 500000 finanční dar
2021 / 9 Plzeňský Prazdroj a. s. 437800 hmotný dar
2023 / 1 Prosam s.r.o. 353770 hmotný dar
2021 / 12 Plzeňská teplárenská a. s. 300000 finanční dar
2018 / 8 Procter& Gamble Czech Republic s. r. o. 187689 hmotný dar
2021 / 9 PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 174119 hmotný dar
2020 / 3 POLYMED medical CZ, a. s. 145962 hmotný dar
2020 / 9 Plzeňská teplárenská a. s. 140000 finanční dar
2019 / 10 POLYMED medical CZ, a. s. 121484 hmotný dar
2018 / 12 POLYMED medical CZ, a. s. 120400 hmotný dar
2018 / 12 Plzeňský Prazdroj, a. s. 100620 finanční dar
2018 / 8 Paleček Vladimír 100000 hmotný dar
2018 / 4 Polák Richard, Ing. 100000 finanční dar
2021 / 1 Plzeňská teplárenská a. s. 100000 finanční dar
2021 / 3 ProCeram a. s. 100000 finanční dar
2019 / 12 Pojišťovna VZP a .s. 100000 finanční dar
2023 / 2 Přátelé stonožky, z. s. 100000 finanční dar
2022 / 10 Pomoc lidem s leukémií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno 100000 finanční dar
2021 / 11 Přátelé stonožky, z. s. 75147 hmotný dar
2020 / 9 Paclík Tomáš 60000 finanční dar
2019 / 8 Procter a Gamble Czech republic s. r. o. 59566 hmotný dar
2019 / 9 Prosam, s. r. o. 55360 hmotný dar
2022 / 5 Plzeňský Prazdroj a. s. 50000 finanční dar
2022 / 5 Pomoc lidem s leukémií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno 50000 finanční dar
2019 / 4 Procter& Gamble Czech Republic s. r. o. 46128 hmotný dar
2017 / 10 Prosam, s. r. o. 42600 hmotný dar - jednorázové pleny
2016 / 11 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 40899 hmotný dar - 1 ks televizor
2021 / 7 Promedica Praha Group a. s. 40000 finanční dar
2018 / 11 Podlaha Stanislav 35000 finanční dar
2020 / 4 Premium Properties s. r. o. 30000 finanční dar
2022 / 9 Požární bezpečnost staveb s.r.o. 30000 hmotný dar
2018 / 3 Plzeňské dílo, výrobní družstvo 28266 hmotný dar
2018 / 1 Přibylová Klára 25000 finanční dar
2018 / 8 Podlahová Kamila 23634 hmotný dar
2022 / 12 Poljanská Romana 21751 hmotný dar
2016 / 6 Policie ČR - zast. fyzickou osobou 20150 finanční dar
2018 / 5 Plzeňská teplárenská a. s. 20000 finanční dar
2020 / 2 Plzeňská teplárenská a. s. 18000 finanční dar
2021 / 12 PKC&D, s.r.o. 15000 hmotný dar
2018 / 6 Procházka Jaroslav 15000 finanční dar
2017 / 10 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 14386 hmotný dar - 1 ks televizor (akce Daruj krev, daruješ naději 2017)
2017 / 11 PRIMA CHLAZENÍ s. r. o. 13597 hmotný dar
2020 / 12 Pilsen Trail z.s. 12200 finanční dar
2021 / 10 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 10730 hmotný dar
2018 / 2 Pokštefl Lukáš 10000 finanční dar