Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2018 / 4 ProVšeruby, z. s. 1500 hmotný dar
2016 / 12 ProVšeruby 5600 hmotný dar - hry, výtvarné potřeby
2019 / 9 Prosam, s. r. o. 55360 hmotný dar
2017 / 10 Prosam, s. r. o. 42600 hmotný dar - jednorázové pleny
2021 / 7 Promedica Praha Group a. s. 40000 finanční dar
2017 / 11 PROFITERM PROTECH s. r. o. 3500 finanční dar
2018 / 8 Procter& Gamble Czech Republic s. r. o. 187689 hmotný dar
2019 / 4 Procter& Gamble Czech Republic s. r. o. 46128 hmotný dar
2019 / 8 Procter a Gamble Czech republic s. r. o. 59566 hmotný dar
2018 / 6 Procházka Jaroslav 15000 finanční dar
2016 / 11 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 2 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 9 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 6 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 8 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 7 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 7 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 3 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 6 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 8 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 5 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 6 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 12 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 4 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 9 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 3 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 2 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 10 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 9 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 4 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 10 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 1 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 2 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 11 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 11 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 5 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 12 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 3 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 1 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 7 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 4 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 12 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 1 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 8 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 10 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 5 Procházka Dušan 250 finanční dar
2021 / 3 ProCeram a. s. 100000 finanční dar
2017 / 11 PRIMA CHLAZENÍ s. r. o. 13597 hmotný dar
2018 / 1 Přibylová Klára 25000 finanční dar
2020 / 4 Premium Properties s. r. o. 30000 finanční dar