Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2019 / 12 Papoušek, z ú. 5994 hmotný dar
2019 / 11 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 9339 hmotný dar
2019 / 10 POLYMED medical CZ, a. s. 121484 hmotný dar
2019 / 9 Prosam, s. r. o. 55360 hmotný dar
2019 / 8 Procter a Gamble Czech republic s. r. o. 59566 hmotný dar
2019 / 4 Procter& Gamble Czech Republic s. r. o. 46128 hmotný dar
2019 / 3 Podpůrný a rozvojový servis o. p. s. 13288284 hmotný dar
2019 / 2 Podpůrný a rozvojový servis o. p. s. 1276550 finanční dar
2019 / 1 Pehrová Jana - Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, z. s. 3000 finanční dar
2018 / 12 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 12 POLYMED medical CZ, a. s. 120400 hmotný dar
2018 / 12 Plzeňský Prazdroj, a. s. 100620 finanční dar
2018 / 12 PediaMed s. r. o. 6245 hmotný dar
2018 / 11 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 11 Podlaha Stanislav 35000 finanční dar
2018 / 10 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 10 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 9636 hmotný dar
2018 / 9 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 8 Procter& Gamble Czech Republic s. r. o. 187689 hmotný dar
2018 / 8 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 8 Podlahová Kamila 23634 hmotný dar
2018 / 8 Paleček Vladimír 100000 hmotný dar
2018 / 7 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 7 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 7956 hmotný dar
2018 / 6 Procházka Jaroslav 15000 finanční dar
2018 / 6 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 5 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 5 Plzeňská teplárenská a. s. 20000 finanční dar
2018 / 4 ProVšeruby, z. s. 1500 hmotný dar
2018 / 4 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 4 Polák Richard, Ing. 100000 finanční dar
2018 / 3 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 3 Přátelé Stonožky, z. s. 500000 finanční dar
2018 / 3 Plzeňské dílo, výrobní družstvo 28266 hmotný dar
2018 / 2 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 2 Pokštefl Lukáš 10000 finanční dar
2018 / 1 Procházka Dušan 250 finanční dar
2018 / 1 Přibylová Klára 25000 finanční dar
2018 / 1 Pechrová Jana 3000 finanční dar
2017 / 12 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 11 PROFITERM PROTECH s. r. o. 3500 finanční dar
2017 / 11 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 11 PRIMA CHLAZENÍ s. r. o. 13597 hmotný dar
2017 / 10 Prosam, s. r. o. 42600 hmotný dar - jednorázové pleny
2017 / 10 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 10 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 14386 hmotný dar - 1 ks televizor (akce Daruj krev, daruješ naději 2017)
2017 / 9 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 8 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 7 Procházka Dušan 250 finanční dar
2017 / 6 Procházka Dušan 250 finanční dar