Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 12 Plzeňská teplárenská a. s. 300000 finanční dar
2021 / 12 PKC&D, s.r.o. 15000 hmotný dar
2023 / 1 PIVSTRO s. r. o. 6659 finanční dar
2020 / 12 Pilsen Trail z.s. 12200 finanční dar
2022 / 4 Perglová Kristýna 3200 hmotný dar
2021 / 9 PentaGen s. r. o. 5000 finanční dar
2023 / 1 PentaGen s. r. o. 5000 finanční dar
2021 / 6 Pelant Josef 2000 finanční dar
2019 / 1 Pehrová Jana - Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, z. s. 3000 finanční dar
2018 / 12 PediaMed s. r. o. 6245 hmotný dar
2018 / 1 Pechrová Jana 3000 finanční dar
2019 / 12 Papoušek, z ú. 5994 hmotný dar
2020 / 12 Papoušek z. ú 4748 hmotný dar
2016 / 7 paní Švecová 1000 finanční dar
2016 / 11 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 40899 hmotný dar - 1 ks televizor
2017 / 10 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 14386 hmotný dar - 1 ks televizor (akce Daruj krev, daruješ naději 2017)
2018 / 7 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 7956 hmotný dar
2018 / 10 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 9636 hmotný dar
2019 / 11 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 9339 hmotný dar
2020 / 12 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 6887 hmotný dar
2021 / 10 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 10730 hmotný dar
2022 / 9 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 9425 hmotný dar
2018 / 8 Paleček Vladimír 100000 hmotný dar
2020 / 5 Padrta Tomáš, Ing. 1000 finanční dar
2020 / 9 Paclík Tomáš 60000 finanční dar