Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2019 / 2 Siemens Healthcare s. r .o. 75845 finanční dar
2016 / 6 Sobotková Ludmila, MUDr. - RHC, s. r. o. 100000 finanční dar
2019 / 2 Sobotková Dana, JUDr. 100000 finanční dar
2020 / 4 Škoda JS a. s. 100000 finanční dar
2021 / 1 SBS-NEPRON s. r. o. 100000 finanční dar
2019 / 9 Servier, s. r. o. 150000 finanční dar
2022 / 6 STIGMA DISTRIBUTION, s. r. o. 178920 finanční dar
2020 / 6 Sandoz s. r. o. 500000 finanční dar
2021 / 2 Stigma Distribution, s. r. o. 592588 finanční dar