Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2018 / 8 Procter& Gamble Czech Republic s. r. o. 187689 hmotný dar
2016 / 5 Lorencová Bohuslávka 200000 finanční dar
2016 / 2 FC Viktoria Plzeň, a. s. 200000 finanční dar
2017 / 6 Vodárna Plzeň a. s. 200000 finanční dar
2017 / 11 O2 Czech Republic, a. s. 200000 finanční dar
2018 / 7 MEDSOL s. r. o. 200000 hmotný dar
2019 / 9 Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s. 206421 hmotný dar
2018 / 8 Johnson a Johnson s. r. o. 210000 finanční dar
2017 / 1 BSJ group s. r. o. 220000 hmotný dar - dodávka a montáž zdrojového mostu vč. přísl.
2019 / 10 Beckman Coulter Česká republika s. r. o. 228617 finanční dar
2020 / 4 MUCOS Pharma CZ s. r. o. 235695 hmotný dar
2020 / 5 Nadační fond Kapka naděje 240790 hmotný dar
2017 / 1 BIOTRONIK Praha spol. s r. o. 255990 hmotný dar - multiday holter, klimatizační zařízení
2019 / 7 Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ 294938 finanční dar
2016 / 5 Nadační fond Kapka naděje 298870 hmotný dar - diagnostický přístroj
2016 / 3 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 300000 finanční dar
2018 / 3 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 300000 finanční dar
2019 / 4 Krupa Jan 300000 finanční dar
2020 / 4 Krupa Jan 300000 finanční dar
2021 / 8 Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka 300000 finanční dar
2016 / 5 Nadační fond Kapka naděje 312180 hmotný dar - systém EEG
2019 / 4 Havlík Maxmilián 324942 finanční dar
2020 / 3 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 337469 hmotný dar
2018 / 11 Nadační fond Kapka naděje 358678 hmotný dar
2016 / 10 Automaty CZ s. r. o. 400000 finanční dar
2017 / 2 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 400000 finanční dar
2017 / 9 Automaty CZ s. r. o. 400000 finanční dar
2019 / 4 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 400000 finanční dar
2020 / 2 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 400000 finanční dar
2021 / 2 Nadace pro transplantace kostní dřeně 400000 finanční dar
2020 / 12 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 408375 hmotný dar
2020 / 4 AIMTEC a. s. 488598 hmotný dar
2021 / 6 COLOPLAST A/S odštěpný závod 494890 hmotný dar
2017 / 1 Přátelé Stonožky, z. s. 500000 finanční dar
2018 / 3 Přátelé Stonožky, z. s. 500000 finanční dar
2020 / 6 Sandoz s. r. o. 500000 finanční dar
2021 / 3 Nadace Charty 77 500000 finanční dar
2021 / 2 Stigma Distribution, s. r. o. 592588 finanční dar
2018 / 4 King's casino a. s. 701800 finanční dar
2017 / 11 Nadace ČEZ 1000000 finanční dar
2018 / 1 Nadace ČEZ 1000000 finanční dar
2021 / 3 Nadace Charty 77 1200000 finanční dar
2019 / 2 Podpůrný a rozvojový servis o. p. s. 1276550 finanční dar
2020 / 10 Nadace PPF 2000000 finanční dar
2019 / 3 Podpůrný a rozvojový servis o. p. s. 13288284 hmotný dar