Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2020 / 6 HARTMANN - RICO a. s. 11279 hmotný dar
2021 / 5 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 11165 hmotný dar
2016 / 3 ORTEX, spol. s r. o. 11100 hmotný dar - 1 ks televizor vč. držáku, 1 ks mikrovlnná trouba, 1 ks konvice
2017 / 8 Boehringer Ingelheim s. r. o. 11018 hmotný dar - 1 ks odborná publikace
2018 / 9 ORTEX, spol. s r. o. 11000 hmotný dar
2021 / 7 ORTEX, spol. s r. o. 11000 finanční dar
2017 / 10 ORTEX, spol. s r. o. 10980 hmotný dar - 2 ks televizor vč. držáku, 1 ks konvice
2019 / 2 Meiner Jan 10932 hmotný dar
2017 / 12 Golf Park Restaurant s. r. o., Restaurace Ve Vilách 10500 finanční dar
2016 / 11 Advokátní kancelář Ungr, Knaizl & spol. s r. o. 10400 finanční dar
2019 / 5 EUROFORGE CZ s. r. o. 10349 hmotný dar
2020 / 12 Spillerová Michala 10324 hmotný dar
2020 / 11 Tchibo Praha, spol. s r. o. 10163 hmotný dar
2018 / 6 Emco spol. s r. o. 10149 hmotný dar
2016 / 9 ORTEX, spol. s r. o. 10031 hmotný dar - skartovací stroj, konvice 6 ks, vysoušeč vlasů 3 ks, záclony
2016 / 7 Janošec Milan 10000 finanční dar
2016 / 12 Geiger Milan 10000 finanční dar
2016 / 12 Váchal Tomáš 10000 finanční dar
2016 / 12 Janošcová Jaroslava 10000 finanční dar
2016 / 11 Mach Zdeněk 10000 finanční dar
2016 / 11 Michl Jan 10000 finanční dar
2016 / 8 Vosáhlová Jiřina 10000 finanční dar
2016 / 8 dárce 10000 finanční dar
2016 / 6 Lehár Otakar 10000 finanční dar
2016 / 1 Echtnerová Libuše 10000 finanční dar
2016 / 1 Michl Jan 10000 finanční dar
2017 / 2 Maripol a. s. 10000 finanční dar
2017 / 5 Rogozov Magdalena, MUDr. 10000 finanční dar
2017 / 5 Liederbauch Vlastimil 10000 finanční dar
2017 / 6 Janošcová Jaroslava 10000 finanční dar
2017 / 6 Šusta Michal 10000 finanční dar
2017 / 12 Janošcová Jaroslava 10000 finanční dar
2018 / 2 Pokštefl Lukáš 10000 finanční dar
2018 / 3 Lear Corporation Czech Republic s. r. o. 10000 finanční dar
2018 / 3 Surgipa Medical s. r. o. 10000 finanční dar
2018 / 6 Beckman Coulter ČR s. r. o. 10000 finanční dar
2018 / 7 Jaroslava Janošcová 10000 finanční dar
2018 / 12 Janošcová Jaroslava 10000 finanční dar
2019 / 1 Břicháček Petr - sbírka VŠ klub UCHO 10000 finanční dar
2019 / 4 Johnson a Johnson s. r. o. 10000 finanční dar
2019 / 7 Schafranek Vilém 10000 finanční dar
2019 / 8 Janošcová Jaroslava 10000 finanční dar
2019 / 12 AOP Orphan Pharmaceutical AG 10000 finanční dar
2019 / 12 Jaroslava Janošcová 10000 finanční dar
2019 / 12 Stanislava Šmucrová 10000 finanční dar
2020 / 1 Karel Uhlíř 10000 finanční dar
2020 / 2 Popel Karel 10000 finanční dar
2020 / 3 Hemojunior, z. s. 10000 hmotný dar
2020 / 4 Barbucha's IT Solution s. r. o. 10000 finanční dar
2020 / 4 Joksch Ervín 10000 finanční dar