Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2022 / 8 Liška Jaromír 1000 finanční dar
2022 / 9 Liška Jaromír 1000 finanční dar
2022 / 10 Lions Club Plzeň Ladies, z. s. 23000 finanční dar
2019 / 6 LIONS CLUB PLZEŇ 30000 finanční dar
2020 / 11 Lions club Plzeň 40000 finanční dar
2019 / 12 LINTECH s. r. o. 15000 finanční dar
2020 / 12 Lintech s. r. o. 15000 finanční dar
2023 / 1 LINTECH s. r. o. 30000 finanční dar
2020 / 2 Linet spol. s r. o. 142740 hmotný dar
2020 / 5 Linde Pohony s. r. o. 50000 finanční dar
2021 / 1 LINDE POHONY s. r. o. 50000 finanční dar
2017 / 1 Ligno PRO s. r. o. 15000 finanční dar
2018 / 12 LIGNO PRO s. r. o. 15000 finanční dar
2019 / 12 LIGNO PRO s. r. o. 15000 finanční dar
2016 / 12 Lignacolor Plus s. r. o. 52000 hmotný dar - dočišťovací zóna
2017 / 5 Liederbauch Vlastimil 10000 finanční dar
2020 / 4 Levora Miroslav, Ing. 100000 finanční dar
2019 / 3 Levné činky s. r. o. 5000 finanční dar
2022 / 12 Leuze Engineering Czech s. r. o. 250000 finanční dar
2019 / 9 Lesní společnost Bečov, s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 7 Lesní společnost Bečov, s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 11 Lesní společnost Bečov, s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 8 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 10 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 11 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 12 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 1 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 2 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 4 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 5 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 6 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 7 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 8 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 9 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 10 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 11 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 12 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 1 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 2 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 4 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 5 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 6 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 11 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 10 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 8 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 12 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 1 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 2 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar