Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 5 Fair Made s.r.o. 6000 hmotný dar
2021 / 5 Curaden Czech, s. r. o. 35546 hmotný dar
2021 / 5 Cinema City Czech s . r. o. 18438 hmotný dar
2021 / 5 Cinema City Czech s . r. o. 8181 hmotný dar
2021 / 5 Cheníček Martin Movefortheirlive Twelve project 5000 finanční dar
2021 / 5 ASS MANAGEMENT s. r. o. 105000 finanční dar
2021 / 4 Vodoinstalace Kutil s.r.o. 1130 finanční dar
2021 / 4 Sýkora Radek, Ing. 10000 finanční dar
2021 / 4 Sosnová Blanka 200 finanční dar
2021 / 4 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2021 / 4 Novartis s. r. o. 37432 hmotný dar
2021 / 4 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 1985 hmotný dar
2021 / 4 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 2436 hmotný dar
2021 / 4 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 4 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 4 EXBIO Praha, a. s. 175000 hmotný dar
2021 / 4 Bošek Martin 2070 finanční dar
2021 / 4 Bošek Martin 1000 finanční dar
2021 / 3 Wacker-Chemie, s.r.o. 7528 finanční dar
2021 / 3 Sosnová Blanka 200 finanční dar
2021 / 3 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2021 / 3 ProCeram a. s. 100000 finanční dar
2021 / 3 Nadace Charty 77 500000 finanční dar
2021 / 3 Nadace Charty 77 1200000 finanční dar
2021 / 3 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 2820 hmotný dar
2021 / 3 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 5208 hmotný dar
2021 / 3 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 3 Kazmířová Olga (Kazmířovi) 3000 finanční dar
2021 / 3 Chudíková Libuše 100000 finanční dar
2021 / 3 Cheníček Martin 5000 finanční dar
2021 / 3 Bošek Martin 700 finanční dar
2021 / 2 Zajíček Zdeněk 3600 hmotný dar
2021 / 2 Sýkora Radek, Ing. 20000 finanční dar
2021 / 2 Stigma Distribution, s. r. o. 592588 finanční dar
2021 / 2 Sosnová Blanka 200 finanční dar
2021 / 2 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2021 / 2 Nadace pro transplantace kostní dřeně 400000 finanční dar
2021 / 2 Nadace pro transplantace kostní dřeně 100000 finanční dar
2021 / 2 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 20006 hmotný dar
2021 / 2 M.A.T. Group, s. r. o. 10000 hmotný dar
2021 / 2 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 2 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 2 IMMUNOTECH s.r.o. 10000 hmotný dar
2021 / 2 Glenmark Pharmaceuticals Distribution 19239 finanční dar
2021 / 2 ConvaTec Česká republika s .r. o. 2276 hmotný dar
2021 / 2 Čiháková Alice 2000 finanční dar
2021 / 2 Cheníček Martin 5000 finanční dar
2021 / 2 Biotronik Praha s. r. o. 100000 finanční dar
2021 / 2 Baumrukrová Jana 10000 finanční dar