Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2019 / 1 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 4 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2021 / 3 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 3 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2019 / 2 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 11 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2019 / 3 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 1 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2023 / 1 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2021 / 1 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2019 / 4 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2023 / 1 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2022 / 10 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 2 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 4 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2017 / 4 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 2 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2019 / 5 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2019 / 6 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2018 / 7 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 11 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2019 / 11 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2019 / 11 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2020 / 12 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2020 / 12 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2016 / 5 TEMPRENCO s. r. o. 100 finanční dar
2016 / 5 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2017 / 5 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2022 / 10 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2019 / 10 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2018 / 6 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 12 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2020 / 11 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2019 / 10 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2023 / 2 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2020 / 11 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2023 / 2 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 12 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2023 / 4 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2019 / 9 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2018 / 5 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2019 / 9 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2016 / 6 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2017 / 6 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2023 / 6 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2023 / 6 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2022 / 7 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2020 / 5 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2020 / 3 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2020 / 3 Lišková Miroslava 100 finanční dar