Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2016 / 8 ORTEX, spol. s r. o. 12000 finanční dar
2016 / 8 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 8 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 8 Johánek Jiří 200 finanční dar
2016 / 8 Hájek Marcel, MUDr., Th.Bc., Ph.D. 20000 finanční dar
2016 / 8 dárce 10000 finanční dar
2016 / 8 ASS MANAGEMENT s. r. o. 105000 finanční dar
2016 / 7 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 7 paní Švecová 1000 finanční dar
2016 / 7 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 7 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 7 Johánek Jiří 200 finanční dar
2016 / 7 Jelínková Věra 2000 finanční dar
2016 / 7 Janošec Milan 10000 finanční dar
2016 / 7 Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. 100000 finanční dar
2016 / 7 Alliance Healthcare s.r.o. 20000 finanční dar
2016 / 6 Svítil Václav 2000 finanční dar
2016 / 6 Sobotková Ludmila, MUDr. - RHC, s. r. o. 100000 finanční dar
2016 / 6 Servier, s. r. o. 8000 finanční dar
2016 / 6 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 6 Policie ČR - zast. fyzickou osobou 20150 finanční dar
2016 / 6 Nguyen Sinh 13000 hmotný dar - 1 ks televizor
2016 / 6 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. 38940 hmotný dar - technologie ovládání IT
2016 / 6 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 6 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 6 Lehár Otakar 10000 finanční dar
2016 / 6 Johánek Jiří 200 finanční dar
2016 / 6 COLOPLAST a. s. 7656 hmotný dar - 2 ks skartovací stroj
2016 / 5 TEMPRENCO s. r. o. 100 finanční dar
2016 / 5 TANY, spol. s r. o. 50000 finanční dar
2016 / 5 Svítil Václav 2000 finanční dar
2016 / 5 Procházka Dušan 250 finanční dar
2016 / 5 Novotná Pilařová Eva, Mgr. 100000 finanční dar
2016 / 5 Nadační fond Šance onkoláčkům 6000 hmotný dar - 200 ks respimasek
2016 / 5 Nadační fond Šance onkoláčkům 2997 hmotný dar - 1 ks baby monitor
2016 / 5 Nadační fond Kapka naděje 298870 hmotný dar - diagnostický přístroj
2016 / 5 Nadační fond Kapka naděje 312180 hmotný dar - systém EEG
2016 / 5 Nadační fond Kapka naděje 161123 hmotný dar - sanitární technika
2016 / 5 Lorencová Bohuslávka 200000 finanční dar
2016 / 5 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 5 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2016 / 5 Johánek Jiří 200 finanční dar
2016 / 5 HAIMA Plzeň 43316 hmotný dar - dětské dekorace
2016 / 5 EBK ERET BERNARD s. r. o. 25718 hmotný dar - 1 ks televizor, 1 ks mobilní klimatizace
2016 / 5 Drápela Tomáš 125000 finanční dar
2016 / 5 CSL Behring, s. r. o. 85000 finanční dar
2016 / 5 COLOPLAST a. s. 51728 hmotný dar - 2 ks vyšetřovacích lehátek
2016 / 5 BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r. o. 45000 finanční dar
2016 / 5 ASS MANAGEMENT s. r. o. 105000 finanční dar
2016 / 5 ALK Slovakia s. r. o. - odštěpný závod 38000 finanční dar