Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 2 Andrew Paulsen s. r. o. 3309 hmotný dar
2021 / 1 Vostárek David 5000 finanční dar
2021 / 1 Vodoinstalace Kutil s. r. o. 1620 finanční dar
2021 / 1 Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 35690 hmotný dar
2021 / 1 Sovadina Ludvík 15000 finanční dar
2021 / 1 Sosnová Blanka 200 finanční dar
2021 / 1 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2021 / 1 SBS-NEPRON s. r. o. 100000 finanční dar
2021 / 1 SALUS VITAE Bohemia s. r. o. 20250 hmotný dar
2021 / 1 Plzeňská teplárenská a. s. 100000 finanční dar
2021 / 1 Městský obvod Plzeň 3 19872 hmotný dar
2021 / 1 Mars Czech s. r. o. 8850 hmotný dar - hodnota daru je v EUR
2021 / 1 Luhan Lukáš 5000 finanční dar
2021 / 1 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2021 / 1 LINDE POHONY s. r. o. 50000 finanční dar
2021 / 1 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 1 Král Emanuel 10000 finanční dar
2021 / 1 Dwirschnik-Bohemia s.r.o./Ateliér Uhlík s. r. o. 3000 finanční dar
2021 / 1 Brychta Jaroslav 100000 finanční dar
2021 / 1 Bárta Michal 2000 finanční dar
2021 / 1 Balihar Jiří 5000 finanční dar
2020 / 12 Volf Kamil 1000 finanční dar
2020 / 12 Váchal Tomáš 5000 finanční dar
2020 / 12 Sýkora Radek 30000 finanční dar
2020 / 12 Svoboda Marcel 3000 finanční dar
2020 / 12 Spillerová Michala 10324 hmotný dar
2020 / 12 Sosnová Blanka 200 finanční dar
2020 / 12 Slavíček Stanislav 100 finanční dar
2020 / 12 Rodina Míkova z Lipnice 15000 finanční dar
2020 / 12 Pilsen Trail z.s. 12200 finanční dar
2020 / 12 Papoušek z. ú 4748 hmotný dar
2020 / 12 Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 6887 hmotný dar
2020 / 12 Medtronic Czechia s. r. o. 75000 finanční dar
2020 / 12 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 408375 hmotný dar
2020 / 12 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 8280 hmotný dar
2020 / 12 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 100132 hmotný dar
2020 / 12 Mašek Josef, Ing. 40000 finanční dar
2020 / 12 LOXXESS Bor s. r. o. 5000 finanční dar
2020 / 12 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2020 / 12 Lintech s. r. o. 15000 finanční dar
2020 / 12 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 12 Kubsová Michaela 24000 finanční dar
2020 / 12 Kohut Marcel hmotný dar
2020 / 12 Janssen - Cilag s. r o. 12500 hmotný dar
2020 / 12 Janošcová Jaroslava 10000 finanční dar
2020 / 12 Brož František 2000 finanční dar
2020 / 12 BAUHAUS k.s. 46200 hmotný dar
2020 / 12 AOP Orphan Pharmaceuticals 10000 finanční dar
2020 / 12 Agrospol Czech s. r. o. 100000 finanční dar
2020 / 11 Tchibo Praha, spol. s r. o. 10163 hmotný dar