Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2021 / 3 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 2820 hmotný dar
2019 / 10 BAYER s. r. o. 2900 hmotný dar
2019 / 7 COLOPLAST a. s. 2980 hmotný dar
2016 / 5 Nadační fond Šance onkoláčkům 2997 hmotný dar - 1 ks baby monitor
2016 / 12 Brož František 3000 finanční dar
2020 / 10 Chaloupka Miloslav 3000 finanční dar
2019 / 12 Ing. František Brož 3000 finanční dar
2019 / 12 Marcel Svoboda 3000 finanční dar
2018 / 12 Svoboda Marcel 3000 finanční dar
2017 / 2 Luhan Hynek 3000 finanční dar
2020 / 12 Svoboda Marcel 3000 finanční dar
2018 / 12 Brož František 3000 finanční dar
2021 / 12 Svoboda Marcel 3000 finanční dar
2016 / 4 Smitková Šárka 3000 finanční dar
2021 / 8 Mentlík Václav, Ing. 3000 finanční dar
2016 / 4 Smitková Šárka 3000 hmotný dar - hračky, knížky
2020 / 1 Jaroslava Skalická 3000 finanční dar
2020 / 1 Sdružení rodičů a přátel 25. ZŠ 3000 finanční dar
2021 / 1 Dwirschnik-Bohemia s.r.o./Ateliér Uhlík s. r. o. 3000 finanční dar
2018 / 1 Pechrová Jana 3000 finanční dar
2016 / 2 Nadační fond Kapka naděje 3000 finanční dar
2022 / 1 Mentlík Václav, prof. Ing., CSc. 3000 finanční dar
2020 / 2 Vladimíra Koberová 3000 hmotný dar
2018 / 12 AOP Orphan Pharmaceuticals AG, org. sl. 3000 finanční dar
2019 / 1 Urbánková Irena 3000 finanční dar
2019 / 1 Pehrová Jana - Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, z. s. 3000 finanční dar
2017 / 12 Brož František 3000 finanční dar
2021 / 3 Kazmířová Olga (Kazmířovi) 3000 finanční dar
2021 / 11 Koželuha Petr 3000 finanční dar
2017 / 9 Rozběháme Česko z. ú. 3048 finanční dar
2021 / 2 Andrew Paulsen s. r. o. 3309 hmotný dar
2021 / 6 ORTEX, spol. s r. o. 3419 hmotný dar
2021 / 8 Dufková Eva 3500 hmotný dar
2017 / 11 PROFITERM PROTECH s. r. o. 3500 finanční dar
2022 / 1 Apoštolská církev, sbor Plzeň 3505 hmotný dar
2019 / 12 AMIDA, s. r. o. 3531 hmotný dar
2019 / 10 Kadlecová Tereza 3599 hmotný dar
2017 / 2 Siemens Healthcare s. r .o. 3600 finanční dar v EUR
2021 / 2 Zajíček Zdeněk 3600 hmotný dar
2020 / 4 ConvaTec Česká republika s. r. o. 3682 hmotný dar
2020 / 2 Mgr. Kristýna Špilarová 3774 hmotný dar
2020 / 4 McCANN - ERICKSON PRAGUE spol. s r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY 3796 hmotný dar
2022 / 2 Opatová Václava 3800 hmotný dar
2020 / 11 Mašínová Andrea, Ing. bc, Ph.D., DBA, LL.M 4000 finanční dar
2020 / 1 Automoto klub Pačejov z. s. 4000 finanční dar
2018 / 6 Kolektiv zaměstnanců OLVaS 4243 hmotný dar
2021 / 5 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 4323 hmotný dar
2016 / 2 Šnajdr Pavel 4430 finanční dar
2017 / 11 HAIMA Plzeň, z.s. 4576 hmotný dar
2020 / 12 Papoušek z. ú 4748 hmotný dar