Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2020 / 12 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 10 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2016 / 5 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2017 / 12 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 9 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2022 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 4 Karnoldová Hana 1000 finanční dar
2020 / 4 Mrázková Jana 1000 finanční dar
2019 / 10 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 8 Kapic Pavel 1000 finanční dar
2023 / 7 Statek Hlinky s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 2 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2023 / 1 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2022 / 7 Liška Jaromír 1000 finanční dar
2016 / 12 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2022 / 2 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 11 Matějková Soňa 1000 hmotný dar
2020 / 12 Volf Kamil 1000 finanční dar
2020 / 5 Padrta Tomáš, Ing. 1000 finanční dar
2018 / 4 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 9 Lesní společnost Bečov, s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 6 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2022 / 1 Dobiášová Marie 1000 finanční dar
2023 / 2 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 5 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2016 / 7 paní Švecová 1000 finanční dar
2017 / 11 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2022 / 9 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2022 / 6 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 1 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2022 / 1 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2022 / 8 Liška Jaromír 1000 finanční dar
2022 / 8 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 1 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2023 / 1 Brož František 1000 finanční dar
2022 / 5 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2018 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2020 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2019 / 3 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2023 / 8 Statek Hlinky s.r.o. 1000 finanční dar
2020 / 11 Lesní společnost Bečov, s. r. o. 1000 finanční dar
2017 / 7 Lesní společnost Bečov 1000 finanční dar
2019 / 2 Lesní společnost Bečov s. r. o. 1000 finanční dar
2021 / 7 Vodoinstalace Kutil s. r. o. 1080 finanční dar
2022 / 1 McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. INTERNATIONAL ADVERTISING 1127 hmotný dar
2021 / 4 Vodoinstalace Kutil s.r.o. 1130 finanční dar
2020 / 4 Vodoinstalace Kutil s. r. o. 1220 finanční dar
2020 / 7 Vodoinstalace Kutil s. r. o. 1340 finanční dar
2023 / 4 Vodoinstalace Kutil s. r. o. 1380 finanční dar