Urologická klinika

Česky

Prázdninový provoz

 

 

Urologická klinika vznikla v roce 1981 z tehdejšího urologického oddělení. Byla vždy centrem urologické péče v Západočeském kraji. V současnosti je díky centralizaci urologické péče jediným lůžkovým urologickým zařízením v Plzeňském kraji a poskytuje akutní urologickou péči 24 hodin denně.

Základem práce je poskytování urologické péče obyvatelům regionu v celém rozsahu oboru. Nosnými léčebnými programy jsou uroonkologie, léčba močových konkrementů (urolitiáza), benigní hyperplazie prostaty, močové infekce, dětská urologie a další. Provádíme celé spektrum urologických operací včetně radikální prostatektomie a radikální cystektomie s náhradou močového měchýře střevem. K léčbě močových konkrementů máme k dispozici přístroj na drcení rázovou vlnou a široké spektrum řady endoskopů umožňujících miniinvazivní lčbu (bez řezu na těle). V roce 2006 bylo naše pracoviště vybaveno Ho:YAG laserem, který umožňuje vynikající destrukci močových konkrementů. Jako první pracoviště v ČR jsem získali tzv. zelený laser, užívaný k léčbě benigní hyperplazie prostaty (BPH). Laser bezkrevně odpaří prostatu. Metodika je mnohem bezpečnější než standardní metody léčby, je vhodná i u vysoce rizikových pacientů včetně poruch krvácení a umožňuje rychlejší návrat do normálního života.
Další důležitou součástí práce je výuka. Klinika je součástí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a spolupracuje s dalšími školskými institucemi podílejícími se na výuce zdravotnického personálu. Na klinice probíhá výuka budoucích zdravotních sester, bakalářek a hlavně lékařů ve směrů všeobecného lékařství i stomatologie. Probíhá zde i postgraduální výuka, absolventi získávají titul Ph.D. Na klinice probíhá i postgraduální výuka široké lékařské obce formou seminářů, workshopů, pořádáním řady odborných akcí.
Protože jsme univerzitní pracoviště, je důležitou součástí naší práce věda a výzkum. Mezi odborné priority medicínsko-vědecké patří nádory ledvin. Věnujeme se hlavně moderní metodice léčby, laparoskopii. V této oblasti máme největší zkušenosti z celé ČR. Jako první v ČR jsme zavedli laparoskopickou resekci tumoru ledviny, laparoskopickou radiofrekvenční ablaci. Dále se naše pozornost věnujeme v kooperaci s patology využití histopatologie nádorů ledvin v klinické praxi. Ve spolupráci s radiology rozvíjíme nové metodiky v diagnostice nádorů ledvin (CT angiografie, MR angiografie, PET/CT). Dlouhodobě se věnujeme i nádorovým markerům u nádorů močového měchýře a prostaty. Mj. se věnujeme genu DD3 k časné diagnostice karcinomu prostaty. Na toto téma jsme získali i grant IGA MZ (ministerstva zdravotnictví) ČR na léta 2006-8. Ve spolupráci s neurologickou klinikou FN Plzeň se věnujeme problematice neurogenního močového měchýře a jsme součástí výzkumného záměru MZ ČR: Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace, č. VZ 0021620816. Ve spolupráci s I. Interní klinikou a dalšími pracovišti jsme součástí výzkumného záměru MSM 0021620819 Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů. Na zmíněná témata vychází lékařům kliniky řada odborných publikací. Lékaři kliniky přednáší na daná témata na vědeckých sympóziích doma i v zahraničí.

Přednosta

Prof. MUDr. Milan Hora Ph.D.

HORAM@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Petr Stránský Ph.D.

STRANSKYP@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. et Mgr. Zlata KOŽÍŠKOVÁ

KOZISKOVAZ@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


sekretariat.urologie@fnplzen.cz
Andrea Žáková
zakovaa@fnplzen.cz

Tel.: 377 402 745
Fax: 377 402 171
sekretariat.urologie@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance I.

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22/A
Telefonní číslo: 377 402 643
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí00:0023:59
Úterý00:0023:59
Středa00:0023:59
Čtvrtek00:0023:59
Pátek00:0023:59

Ambulance II.

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22/A
Telefonní číslo: 377 402 917
Akutní stavy
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:0015:00

Ambulance III.+ uroflowmetrie

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22/A
Telefonní číslo: 377 402 713
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:30
Úterý08:0014:30
Středa08:0014:30
Čtvrtek08:0014:30
Pátek08:0014:30

Ambulance IV + dětská ambul (Po+St - na objednání !)

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22/A
Telefonní číslo: 377 402 994
Dětská ambulance- objednávky telefonicky v pondělí a středu 8,00-12,00¨ Poradny na objednání: - úterý: MUDr. Toufarová Pavla - čtvrtek: MUDr. Trávníček Ivan/MUDr.Urge Tomáš - pátek: prim. MUDr. Stránský Petr Ph.D
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0013:00
Úterý08:0014:30
Středa08:0015:00
Čtvrtek09:0013:00
Pátek08:0014:30

Ambulance V - urodynamika

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22
Telefonní číslo: 377 402 642
Objednávky možné telefonicky po-st 8,00-12,00
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:30
Úterý08:0014:30
Středa08:0014:30

Ambulantní CSK sálek, 3.patro

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22/A
Telefonní číslo: 377 402 728
Objednávky možné telefonicky po,st,čt,pát 8,00-12,00
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:30
Středa08:0014:30
Čtvrtek08:0014:30
Pátek08:0014:30