Večery spolku lékařů

Od června 2021 obnovujeme tradiční večery Spolku lékařů, je nutné jen dodržet opatření uvedená v programu.

 

Aktuální složení SL a revizní komise SL

Předseda: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Místopředseda: prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
Pokladník: MUDr. Tamara Bergerová
Členové výboru:
MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.
prim. MUDr. Jindřich Šebor
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, CSc.
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Předseda RK: MUDr. Zdenka Poklopová
Člen RK: prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.
Člen RK: MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

 

Postgraduální lékařské dny 2020 - program

Přihláška na Postgraduální lékařský den 11.2.2020
Postgraduální lékařské dny 2019 - program

Postgraduální lékařské dny 2016 - Program

Postgraduální lékařské dny 2015 - Přihláška

Postgraduální lékařské dny 2015 - Program

Postgraduální lékařské dny 2014 - Přihláška

Postgraduální lékařské dny 2014 - Program

Postgraduální lékařské dny 2011 - Program

Postgraduální lékařské dny 2012 - Program

Postgraduální lékařské dny 2013 - Přihláška

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2016

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2020

 

Z důvodu karanténních opatření při výskytu nákazy COVID-19 v Psychiatrické nemocnici Dobřany neproběhne 16.9.2020 večer Psychiatrické kliniky FN Plzeň a Psychiatrické nemocnice Dobřany

Večer Oddělení plastické chirurgie 23.9.2020 neproběhne.

Večer kliniky pneumologie a ftizeologie 30.9.2020 neproběhne.

Večer Kliniky zobrazovacích metod dne 27.10.2020 neproběhne.

Září 2021
Červen 2021

Říjen 2020
Září 2020
Červen 2020
Březen 2020
Únor 2020
Leden 2020

Leden 2019
Únor 2019
Březen 2019
Duben 2019
Květen 2019
Červen 2019
Září 2019
Říjen 2019
Listopad 2019
Prosinec 2019

Leden 2018
Únor 2018
Březen 2018
Duben 2018
Květen 2018
Červen 2018
Září 2018
Říjen 2018
Listopad 2018
Prosinec 2018

 

Leden 2017
Únor 2017
Březen 2017
Duben 2017
Květen 2017
Červen 2017
Září 2017
Říjen 2017
Listopad 2017
Prosinec 2017
 
Leden 2016 - program

Únor 2016 - program

Březen 2016 - program

Duben 2016 - program

Květen 2016 - program

Červen 2016 - program

Září 2016 - program

Říjen 2016 - program

Listopad 2016 - program

Prosinec 2016 - programLeden 2015 - program

Únor 2015 - program

Březen 2015 - program

Duben 2015 - program

Květen 2015 - program

Červen 2015 - program

Září 2015 - program

Říjen 2015 - program

Listopad 2015 - program

Prosinec 2015 - program

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2014

Leden 2014 - program

Únor 2014 - program

Březen 2014 - program

Duben 2014 - program

Květen 2014 - program

Červen 2014 - program

Září 2014 - program

Říjen 2014 - program

Listopad 2014 - program

Prosinec 2014 - program

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2013

Leden 2013 - program

Únor 2013 - program

Březen 2013 - program

Duben 2013 - program

Květen 2013 - program

Červen 2013 - program

Září 2013 - program

Říjen 2013 - program

Listopad 2013 - program

Prosinec 2013 - program

Vedení Geriatrického oddělení FN sděluje, že Večer Geriatrického oddělení Spolku lékařů v Plzni, který se měl konat 18.9.2013, je z provozních důvodů zrušen. 
Doc. MUDr. J. Motáň, CSc., předseda SL 

Česky