Vzdělávací akce pořádané FN

Veřejný příslib

Nabídka vzdělávacích akcí FN Plzeň 2022

Informace MZ ČR pro lékaře ve specializační přípravě a jejich školitele

Informace pro žadatele o zařazení do spec. vzdělávání [SV] v základních oborech - lékaři a zubní lékaři

Organizační zajištění na oddělení dalšího vzdělávání

Informační leták pro účastníky vzdělávacích akce ve FN Plzeň

Nabídka - Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář Praktická sestra Autoptický laborant Ošetřovatel

Certifikovaný kurz - Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii
Certifikovaný kurz - Péče o pacienty se zavedeným portem
Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče v onkologii
Certifikovaný kurz - Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace
Certifikovaný kurz - Zobrazování výpočetní tomografií

Certifikovaný kurz - Analogová a digitální skiagrafie
Certifikovaný kurz - Ošetřovatelská péče o nemocné s kardiovaskulárním onemocněním, edukace
Certifikovaný kurz - Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné vyšších věkových skupin
Certifikovaný kurz - Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů

Žádost o zařazení do nástavbového oboru (CK) ve FN – lékaři
Žádost o vydání certifikátu

Přihláška na školící místo
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Praktická sestra
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant

Přihláška do certifikovaného kurzu-NELZP
Žádost o umožnění odborné stáže (na základě dohody o dočasném přidělení k výkonu práce v jiné organizaci)
Žádost o odklad/ukončení/přerušení specializačního vzdělávání/změnu akreditovaného zařízení pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání

Specializační studium pro radiologické asistentyprezentace

Atestace (atestační zkoušky):
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – 21.6.2022

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii. 21.6.2022
 
Nový ročník specializačního studia Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
OM1 4.10. – 8.10.2021
OM2a Analogová a digitální skiagrafie 1.11. – 5.11.2021, 3a praxe následuje podle dohody
OM2 b Zobrazování výpočetní tomografií jaro 2022, 3b praxe následuje podle dohody

Nový ročník Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

OM1 4.10. – 8.10.2021

OM2,3 leden- duben 2022

Kontakty pro informace a přihlášky:

MUDr. Renata Jirková, jirkovar@fnplzen.cz, 377 402 334
Marie Malá, malama@fnplzen.cz, 377 402 386Specializační vzdělávání v oboru “Všeobecná sestra – intenzivní péče“ – teorie a praxe

Název specializačního vzdělávání: Intenzivní péče
Rozsah akreditace: teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace: do 31. 12. 2025
Maximální počet míst pro vzdělávací program: 40
Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace:    ke stažení zde
Vzdělávací program:    ke stažení zde
Vzdělávací plán č. studia 2022.2025:    ke stažení zde
Vzdělávací plán č. studia 2020.2022:    ke stažení zde

Atestační zkoušky 2021:

   24. 11. 2021

Atestační zkoušky 2022:

    17.-18.5.2022, 24.-25.5.2022

Informace k ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou:    jsou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR pod odkazem zde
Aktuální zkušební otázky (okruhy) k atestačním zkouškám:    jsou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR pod odkazem zde
Maximální kapacita uchazečů pro atestační zkoušky v 1 dni:    9 uchazečů pro praktickou i teoretickou část zkoušky
Kontakt pro informace:    Bc. Hana Čermáková, DiS., CERMAKOVAH@fnplzen.cz, 377 103 466

Přehled akreditací

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Fakultní nemocnici v Plzni rozhodnutí o udělení akreditace podle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta těmto oborům:

Dále v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků podle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) má Fakultní nemocnice Plzeň udělenou akreditaci pro tyto obory: 

 

Druh vzdělání

Název:

 

Specializační vzdělávání

Klinický psycholog   teoreticko – praktická část, praktická část  

Intenzivní péče -  celý program

 

 

Intenzivní péče v pediatrii   - praxe  

 
     

 

Klinická biochemie pro zdravotní laboranty - praxe 

 

 

Lékařská mikrobiologie pro zdravotní laboranty - praxe 

 

 

Lékařská genetika pro zdravotní laboranty - praxe    

 

 

Organizace a řízení zdravotnictví  - praxe 

 
     

 

Klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe 

 

 

Výživa dospělých  - praxe OM6 

 

 

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně-  celý program   

 

 

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii - celý program

 

 

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice  - ZM, OM1, OM2a, OM3a 

 

 

Ošetřovatelská péče v pediatrii - praxe 

 

 

Mikrobiologie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe 

 

 

Lékařská genetika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe 

 

 

Klinická hematologie a transfúzní služba pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe 

 

 

Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní lékařství- praxe 

Zdravotní laborant - Alergologie a klinická imunologie - praxe

Ošetřovatelská  péče v chirurgii  - praxe

Ošetřovatelská  v interních oborech – praxe

Ošetřovatelská  péče v psychiatrii - praxe

Perioperační péče - praxe

Výživa dospělých - praxe

 

 

 

 

Certifikovaný kurz

Certifikovaný kurz v audiometrii  - praxe 

 
     

 

Resuscitační a intenzivní péče o děti  - praxe 

 

 

Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí - praxe    

 

 

Specifika ošetřovatelské péče na dětských pracovištích – celý program 

 

 

Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii – celý program 

 

 

Specifická ošetřovatelské péče o chronické rány a defekty – celý program 

 
     

 

Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace – celý program 

 

 

Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče – celý program 

 

 

Péče o pacienta se zavedeným portem – celý program 

 

 

Specifická ošetřovatelská péče v onkologii – celý program 

 

 

Zobrazování výpočetní tomografií – celý program 

 

 

Zobrazování magnetickou rezonancí – celý program

CK  Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné vyšších věkových skupin

 

CK Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů

 

 

 

   

 

Analogová a digitální skiagrafie – celý program 

 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz

Sanitář
(pro uchazeče se základním vzděláním)

 

 

Ošetřovatel 
(pro uchazeče s dokončeným tříletým učebním oborem nebo středoškolským vzděláním)

 

 

Zdravotnický asistent  žádáme
(pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou a AKK Ošetřovatel)

AKK Autoptický laborant

 

 


Rezidenční místa

Česky