Dětská klinika

Czech

Prázdninový provoz

 

 

Dětská klinika je pracovištěm Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň. Sestává z lůžkové části a ambulantní části, včetně řady odborných ordinací. Klinika zajišťuje základní i specializovanou odbornou lékařskou a ošetřovatelskou péči pro děti a dorost z Plzně, celého západočeského regionu a v indikovaných případech i z jiných regionů České republiky nebo ze zahraničí.

Pracovníci kliniky plní úkoly léčebně preventivní péče, pedagogického procesu (pregraduální výuka, školitelé řady odborností) a podílí se aktivně na vědecko výzkumné činnosti. Klinika je výukovým pracovištěm oboru pediatrie pro české a zahraniční studenty magisterského studia Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a realizuje postgraduální výchovu v oboru pediatrie (akreditace 2. stupně). Pro lékaře a zdravotní sestry je akreditovaným školícím centrem řady pediatrických specializací.

Lůžková část kliniky

Lůžkový fond kliniky je tvořen samostatnými odděleními.

Jednotka intenzivní a resuscitační péče

Vedoucí lékař: MUDr. Lumír Šašek, Ph.D

Staniční sestra: Bc. Dana Maršalíková

Tel.: 377104333

Jednotka intenzivní a resuscitační péče je centrem pro pediatrickou resuscitační a nejvyšší stupeň intenzivní péče všech věkových kategorií oboru a je součástí dětského traumatologického centra FN Plzeň. Disponuje celkem 10 lůžky, z čehož 8 je kompletně vybaveno pro poskytování resuscitační péče. Dvě lůžka jsou vyčleněna pro intenzivní péči hematoonkologickým pacientům. Ročně je na oddělení hospitalizováno více než 300 dětí, u kterých došlo k selhání či ohrožení základních životních funkcí. Poskytuje péči kriticky nemocným dětem z celého Plzeňského i Karlovarského kraje. Oddělení je od r. 2006 akreditovaným pracovištěm pro obor intenzivní medicíny (pediatrie) a je postgraduálním doškolovacím centrem. Pracovníci jsou členy Sekce pediatrické intenzivní medicíny ČPS ČLS.

Oddělení kojenců a batolat

Vedoucí lékař: MUDr. Eva Sládková

Staniční sestra: Bc. Jana Zeunerová, Dis.

Tel.: 377 104 325

Oddělení disponuje 31 standardními lůžky. Poskytuje standardní léčebně preventivní péči novorozencům, kojencům a batolatům do věku 3 let. Za přijatelných provozních podmínek umožňuje využít 21 lůžek fondu systémem „rooming-in“ pro příjem doprovodu hospitalizovaných dětí uvedených věkových skupin. Na tato lůžka jsou přednostně přijímány kojící matky, ale je možné přijmout i jiného člena rodiny jako doprovod. Oddělení je aktivně zapojeno do Prolaktačního programu UNICEF.

Oddělení větších dětí

Vedoucí lékař: MUDr. Eva Skalická

Staniční sestra: Mgr. Jaroslava Grejcarová

Tel.: 377 104 339

Na 25 lůžkách je poskytována standardní léčebně preventivní péči pacientům od 3 let do 19 let věku. Hlavním zaměřením oddělení je péče o chronicky nemocné pacienty, včetně komplexní diagnostiky (např. psycho-somatická onemocnění, dlouhodobé teploty, únavový syndrom, defekty imunity, chronické respirační choroby, chronická onemocnění ledvin, systémová hypertenze, diabetes mellitus, chronické střevní záněty, poruchy výživy, endokrinopatie a systémová onemocnění pojiva).

Oddělení hemato-onkologické

Vedoucí lékař: MUDr. Ing. Tomáš Votava, Ph.D.

Staniční sestra: Mgr. Jana Srbová

Tel.: 377104337

Oddělení má 12 standardních lůžek, 2 pokoje se samostatným laminárním prouděním vzduchu (Hepafiltr). 2 lůžka intenzivní hemato-onkologické péče jsou zahrnuta do lůžkového fondu JIRP DK.. Pracoviště je akreditováno pro diagnostiku a léčbu pacientů s maligními krevními chorobami. Společně s hemato-onkologickou ordinací je součástí centra pro léčbu poruch hemostázy a trombózy rámci FN Plzeň.

Ambulantní část kliniky:

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.

Tel. : 377 104 682, 327

e-mail: pomahacova@fnplzen.cz

Staniční sestra: Bc. Lucie Měřičková

Tel. 377 104 672

e-mail: merickoval@fnplzen.cz

Všeobecná / příjmová ambulance

Tel. : 377 104 690

Provoz je nepřetržitý, tzn. 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Pracoviště zajišťuje pediatrickou léčebně preventivní péči pro děti a adolescenty, jejichž zdravotní problematika přesahuje možnosti praktického pediatra. Současně je příjmovou ambulancí kliniky. Ambulance nemá charakter ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ale žádné pacienty neregistruje, nedispenzarizuje ani neposkytuje standardní preventivní péči. Disponuje 2 tzv. „denními“ lůžky, kde mohou být pacienti v doprovodu rodičů krátkodobě léčeni (rehydratační infúzní léčba, opakované inhalace apod.) nebo sledováni (abusus alkoholu apod.).

Odborné specializované ordinace:

Tvoří soubor zařízení pro poskytování komplexních odborných služeb (diagnostické, léčebné a poradenské) dětem do 19 let věku z Plzeňského i Karlovarského regionu, podle charakteru jejich onemocnění.

Kardiologická ordinace, prenatální echokardiografie

MUDr. Václav Lád

Tel. : 377 104 668

e-mail: lad@fnplzen.cz

MUDr. Michal Huml, Ph.D.

Tel. : 377 104 668

e-mail: humlm@fnplzen.cz

Sestra: Hana Lišková

Provoz:

Út 08:00 – 12:00 13:30 – 15:00 MUDr. Lád

St 08:00 – 12:00 13:30 – 15:00 MUDr. Huml

Čt 08:00 – 12:00 13:30 – 15:00 MUDr. Huml

Pá 08:00 – 12:00 MUDr. Huml

Ordinace je součástí celorepublikového systému péče o děti s vrozenými a získanými srdečními vadami, řízeného Kardiocentrem Praha Motol. Kromě nemocných s vrozenými srdečními vadami dispenzarizuje děti s poruchami srdečního rytmu nebo získanými onemocněními srdce (akutní záněty srdečního svalu, osrdečníku a nitroblány srdeční, revmatická onemocnění srdce apod.). Pracoviště má k dispozici 24 hodinovou monitoraci EKG a krevního tlaku, provádí dopplerometrické vyšetření žilního nebo arteriálního systému a kompletní echokardiografickou diagnostiku kardiovaskulárního aparátu. V případě nutného kardiochirurgického zákroku řídí předoperační přípravu.

Pracoviště je akreditováno pro vyhledávání vrozených srdečních vad plodů u rizikových těhotenství v Plzeňském regionu a péči o matky, jejichž plod trpí poruchami srdečního rytmu nebo zánětlivými postiženími srdce, případně poruchami funkce srdce. Pracovníci jsou členy Pracovní skupiny pro dětskou kardiologii ČPS ČLS.

Revmatologická ordinace

MUDr. Eva Skalická

e-mail: skalickae@fnplzen.cz

Tel. 377 104 658

MUDr. Adéla Ptáková

e-mail: ptakovaa@fnplzen.cz

Sestra: Veronika Čečáková

Provoz:

Po 08:00 – 12:00 

Út 08:00 - 12:00

St 08:00 - 12:00

Ordinace se zabývá diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou revmatologických chorob dětského věku (juvenilní idiopatická artritis, reaktivní artritidy, juvenilní lupus erythematodes, zánětlivé myopatie, Sjögrenův syndrom, sklerodermie, smíšená onemocnění pojiva, vaskulitické syndromy, spondyloartritidy, psoritické artritidy). Pracoviště úzce spolupracuje se všemi styčnými obory v rámci FN (biochemie, hematologie, imunologie, ortopedie, oftalmologie, rehabilitace, psychologie) a s oběma pražskými centry pro dětskou revmatologii, která jsou akreditována pro vedení biologické léčby. Pracovníci jsou členy Pracovní skupiny pro dětskou revmatologii ČPS ČLS.

Pneumologická ordinace + odborná ordinace pro cystickou fibrózu

MUDr. Marcela Kreslová

e-mail:kreslovam@fnplzen.cz

Tel. : 377 104 670

MUDr. Veronika Schwarzová

e-mail: schwarzovav@fnplzen.cz

Sestra: Bc. Miluše Honzíková, DiS.

Provoz: 

Po 09:00 - 11:30

Út 08:00 - 14:30

St 08:00 - 14:30

Čt 10:00 - 12:00

Pá 10:00 - 12:00

Pracoviště řídí diagnostiku a léčbu dětí se závažným plicním onemocněním nebo postižením. Ve spolupráci s oddělením funkční diagnostiky a radiodiagnostickou klinikou provádí kompletní funkční vyšetření plic. V indikovaných případech zajišťuje bronchoskopická vyšetření, včetně odběrů biopsií. Spolupracuje na řadě multicentrických klinických studií. Je akreditovaným centrem pro léčbu cystické fibrózy. Pracovníci jsou členy Pracovní skupiny pro dětskou pneumologie v ČPS ČLS.

Endokrinologická ordinace

doc. MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.

Tel.: 377104682

e-mail: pomahacova@fnplzen.cz

MUDr. Eva Nykodýmová

e-mail: nykodymovae@fnplzen.cz

Sestra: Milada Maidlová, Bc. Štěpánka Štuksová, DiS., Bc. Kristýna Jiřičková, DiS.

Provoz: Po 08:00 – 12:00 13:30 – 15:00

Út 08:00 - 14:30

St 08:00 – 12:00 13:30 – 15:00

Čt 08:00 - 15:00

Pá 08:00 – 12:00

Ordinace zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s chorobami štítné žlázy, poruchami růstu a chorobami dalších endokrinních orgánů. V rámci FN Plzeň zajišťuje a organizuje perioperační péči o dětské endokrinologické pacienty. Pracoviště je akreditováno pro diagnostiku a léčbu pacientů s předčasnou pubertou analogy gonadoliberinu a je akreditovaným centrem pro léčbu růstovým hormonem v ČR. Pracovníci jsou členy Pracovní skupiny pro dětskou endokrinologii ČPS ČLS.

Diabetologická ordinace

doc. MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.

Tel.: 377104682

e-mail: pomahacova@fnplzen.cz

Sestra: Věra Havlíčková

Provoz: ÚT 08:00-12:30

MUDr. Karel Fiklík

Tel.: 377104669

e-mail: fiklikk@fnplzen.cz

Sestra: Věra Havlíčková

Provoz:

ST 08:00-12:00 13:30-15:00 (2x/měsíc)

ČT 08:00-12:00 13:30-15:00

Sestra: Věra Havlíčková

Provoz: ÚT 08:00-12:00

Pracoviště poskytuje komplexní péči o pacienty s juvenilním typem diabetes mellitus typu 1 i typu 2. Poskytuje a organizuje perioperační péči o děti s diabetes mellitus a zajišťuje diagnostiku a léčbu pacientům s MODY diabetem. Pracovníci jsou členy Pracovní skupiny pro dětskou diabetologii ČPS ČLS.

Obezitologická ordinace

MUDr. Petra Paterová

Tel. : 377 104 669

e-mail:paterovap@fnplzen.cz

Sestra: Lucie Měřičková

Ordinační hodiny: PO 08:00-12:00 13:30-15:00

Gastroenterologická ordinace

Prof. MUDr. Josef Sýkora, PhD.

Tel. : 377 104 679

e-mail : sykorajo@fnplzen.cz

MUDr. Jan Schwarz

Tel. 377 104 679

e-mail: schwarzj@fnplzen.cz

MUDr. Marek Vebr

e-mail: vebrm@fnplzen.cz

Sestra: Miroslava Šlaisová

Provoz:

Po 08:00 – 12:00 MUDr. Schwarz

Út 10:30 - 12:00 MUDr. Schwarz 

St 08:00 – 12:00 MUDr. Vebr

Pá 08:00 - 12:00 MUDr. Schwarz

Endoskopie

Prof. MUDr. Josef Sýkora, PhD.

e-mail : sykorajo@fnplzen.cz

MUDr. Jan Schwarz

e-mail: schwarzj@fnplzen.cz

MUDr. Marcela Kreslová (bronchoskopie)

e-mail:kreslovam@fnplzen.cz

Tel. 377 104 680

Sestra: Miroslava Šlaisová, Veronika Čečáková

Provoz: 

Út 08:00 – 10:30

Čt 08:00 – 12:00 (bronchoskopie, endoskopie)

Ordinace zajišťuje komplexní péči diagnostickou a léčebně preventivní pro děti s celým spektrem chorob trávicího traktu, jater, slinivky břišní a poruchami výživy pro všechny věkové kategorie dětí a dospívajících. Děti jsou vyšetřovány ambulantně nebo přijímány k hospitalizaci na žádost praktických lékařů pro děti a dorost, ambulantních specialistů nebo lůžkových dětských oddělení. Náročnější diagnostické a léčebné výkony jsou prováděny během několikadenní hospitalizace. Ordinace úzce spolupracuje s nutričním terapeutem Dětské kliniky, komplementem FN a ostatními specializovanými pracovišti v České republice. Součástí pracovní náplně je i výzkumná, grantová a publikační činnost. Dětská gastroenterologie a hepatologie Dětské kliniky FN je akreditovaným oborem Ministerstva zdravotnictví ČR. Pracovníci ordinace jsou členové Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu ČPS ČLS.

Nefrologická ordinace

 

MUDr. Eva Sládková

e-mail: sladkova@fnplzen.cz

MUDr. Šárka Fikrlová

e-mail:fikrlova@fnplzen.cz

Tel. : 377 104 677

Sestra : Jana Foldová

Provoz:

Út 08:00 – 12:00 MUDr. Sládková

St 08:00 – 12:00 MUDr. Houdková (sudý týden)

Čt 08:00 – 10:00 MUDr. Houdková 
    10:00 - 12:00 MUDr. Fikrlová

Pá 08:00 – 12:00 MUDr. Fikrlová

Pracoviště dispenzarizuje pacienty s vrozenými vývojovými vadami nebo získanými onemocněními ledvin a močových cest z celého plzeňského a karlovarského regionu. K diagnostickým účelům využívá řadu vyšetřovacích metod (ultrasonografie, radioizotopové metody, speciální rentgenová vyšetření, biopsii ledvin nebo urologickou endoskopii) a poskytuje konziliární služby pro jiná oddělení. Pracovníci jsou členy Pracovní skupiny pro dětskou nefrologii ČPS ČLS.

Hemato-onkologická ordinace

prim.MUDr.Zdeňka Černá

Tel. : 377 104 672

e-mail: cernaz@fnplzen.cz

MUDr. Ing. Tomáš Votava

Tel. : 377 104 672

e-mail: votavat@fnplzen.cz

Sestra: Bc. Lucie Měřičková

Provoz:

ÚT 10:00-12:00

ST 13:00-15:00

ČT 08:00-12:00

PÁ 08:00-10:00

Poskytuje diagnostickou, léčebnou a disperzální péči dětem s krevními chorobami. Zajišťuje i ambulantní substituční léčbu dětí s vrozenými krvácivými chorobami a ambulantní cytostatickou léčbu dětí s hemato-onologickým onemocněním. Je součástí Centra pro léčbu poruch hemostázy a trombózy v rámci FN Plzeň. Pracovníci jsou členy Pracovních skupin pro dětskou hematologii a hematoonkologii ČPS ČLS.

Ordinace poruch lipidového metabolismu

prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

Tel. 377 104 677

e-mail: sykorajo@fnplzen.cz

Sestra: Jana Foldová

Provoz:

St 08:00-11:00 (lichý týden)

Specializované odborné pracoviště pro děti a adolescenty s vysokým krevním tlakem, obezitou a vysokými hladinami tuků, zejména cholesterolu v krvi. Dokončuje vyšetření a navrhuje léčbu uvedených pacientů v rámci konziliární služby praktickým pediatrům. Vypracovává pokyny pro vyhledávání a léčebné vedení dětí a adolescentů, ohrožených nemocemi kardiovaskulárního ústrojí v České republice.

Nutriční ordinace

Martina Vítová

Tel.: 377 104 681

e-mail: vitova@fnplzen.cz

Provoz: PO - ST 08:00-15:00

ČT - PÁ 07:00-14:00

V ordinaci je poskytována odborná konzultační a edukační péče hospitalizovaným pacientům, ale i pacientům specializovaných dětských ordinací.Do okruhu působení dětské nutriční terapeutky patří všechna oddělení Dětské kliniky (JIRP, hematoonkologie, kojenecké oddělení, oddělení větších dětí), Psychiatrické kliniky, Chirurgické kliniky, Neurologické kliniky a Oční kliniky FN Plzeň.

Náplní práce tohoto pracoviště je stanovit vhodný nutriční postup v léčbě pacienta, dle aktuální diagnózy, což zahrnuje sledování výsledků a výživových parametrů, propočítávání denního nutričního příjmu, edukaci pacienta i jeho rodiny a v případě potřeby zajištění vhodné skladby stravy v době hospitalizace, popřípadě zajištění individuálního výběru stravy. Indikovaná ambulantní péče je v této ordinaci poskytována pacientům po ukončení hospitalizace, dětem doporučeným praktickým lékařem nebo specializovanými ordinacemi (endokrinologická, gastrointestinální, preventivní kardiologie, obezitologická, diabetologická, respirační, nefrologická apod.).

Sběrna mateřského mléka

Tel. : 377 104 671

provoz: PO - PÁ 06:00-22:00

SO, NE, SVÁTEK 06:00-18:00

Pracoviště zajišťuje vyšetření, zpracování a uchování mateřského mléka od dárkyň a následnou distribuci na novorozenecké oddělení.
Bližší informace o dárcovství a podmínkách sběru mateřského mléka poskytnou zaměstnanci sběrny.

Sonografické pracoviště

Provoz: PO 08:00-12:30

ÚT 08:00-12:30

ČT 08:00-12:30

Tel.: 377104665

Pracoviště je schopno neinvazivním způsobem vyšetřit všechny ultrasonograficky dostupné orgány a systémy (mozek, uzliny aj. útvary uložené v kůži, podkoží, šlachách, svalech nebo kloubech, všechny nitrobřišní orgány a orgány nitrohrudní, mezihrudí a pohrudniční dutinu). Lze diagnostikovat vrozené vady, poruchy funkce orgánů, záněty, nádorová onemocnění a sledování účinků léčby.

Možnosti tohoto pracoviště využívají lékaři jednotlivých odborných ordinací Dětské kliniky a Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň.

Finanční podpora

Všechny dětské nemocnice a kliniky na světě chtějí poskytovat svým pacientům tu nejlepší možnou péči. Špičková péče je ovšem vždy finančně velmi náročná. Proto vítáme všechny aktivity, které nás chtějí podpořit. Pokud budete tak laskaví a budete uvažovat o finanční podpoře naší kliniky, spojte se prosím s naším sekretariátem (kontakt viz výše).

Konto kliniky: 117047873/0300, variabilní symbol 2190

Přednosta

Prof. MUDr. Josef Sýkora Ph.D.

SYKORAJO@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Zdeňka Černá

CERNAZ@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Romana SEDLÁČKOVÁ

SEDLACKOVARO@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Michaela Jandová
Tel.: 377 104 692
jandovam@fnplzen.cz

Vyřizování záležitostí
LF UK v Plzni


Renata Kejzlarová
Tel.: 377 104 693
kejzlarovar@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Příjmová ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 03.0819
Telefonní číslo: 377 104 690
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí00:0023:59
Úterý00:0023:59
Středa00:0023:59
Čtvrtek00:0023:59
Pátek00:0023:59

Poruchy lipidového metabolismu

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0724
Telefonní číslo: 377 104 677
lichý týden
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Středa08:0011:00

Endokrinologie, diabetologie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0719,719/B
Telefonní číslo: 377 104 682, 377 104 669
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:30
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0012:00

Endoskopie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0721
Telefonní číslo: 377 104 680
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0010:30
Čtvrtek08:0012:00

Gastroenterologie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0712
Telefonní číslo: 377 104 679
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0012:00
Úterý10:3012:00
Středa08:0012:00
Pátek08:0012:00

Hematoonkologická ordinace

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0616
Telefonní číslo: 377 104 672
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý10:0012:00
Středa13:0015:00
Čtvrtek08:0012:00
Pátek08:0010:00

Kardiologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0715
Telefonní číslo: 377 104 668
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Nefrologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0724
Telefonní číslo: 377 104 677
středa - sudý týden
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0012:00
Středa08:0012:00
Čtvrtek08:0012:00
Pátek08:0012:00

Obezitologie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0616
Telefonní číslo: 377 104 672
sudý týden
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00

Pneumologická ordinace + odborná ordinace pro cystickou fibrózu

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0711
Telefonní číslo: 377 104 670
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0011:30
Úterý08:0014:30
Středa08:0014:30
Čtvrtek10:0012:00
Pátek10:0012:00

Revmatologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F,D, číslo dveří 06.0805
Telefonní číslo: 377 104 658
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0012:00
Úterý08:0012:00
Středa08:0012:00